Як написати дитячий проект

Як написати дитячий проект

На сьогоднішній день все більше людей розуміє, що без власного вкладу та участі в житті соціуму мало що вийде змінити. У зв’язку з цим все більшого поширення набувають проекти, спрямовані на розвиток громадянського суспільства. Але, як відомо, починати виховання суспільства потрібно з раннього віку. Тому все більша увага приділяється дитячим проектам.

Інструкція

 1. Проект — це сукупність ідей, думок і дій кількох людей, спрямованих на користь цільової групи. Неодмінною умовою для проектної діяльності є спільна пізнавальна, творча або ігрова діяльність дітей, яка має спільні цілі, спрямовані на досягнення загального результату. У будь-якому проекті, включаючи дитячі, повинні бути описані цілі, завдання, які передбачають поетапне планування, заходи, реалізовані в рамках проекту, та очікувані результати.
 2. Для початку ви повинні визначити проблему.

  З цією метою потрібно досліджувати цікаву для вас сферу, залучити до цієї роботи фахівців (психологів, логопедів, вихователів). Організації, що займаються проблемами дітей, найчастіше вже знають про те коло осіб, до яких можна буде звернутися. Крім того, є багато людей, готових на добровільних засадах допомогти вам не тільки в зборі інформації, але і в реалізації проектних заходів.

  На даному етапі ви повинні якомога ширше описати проблему, щоб ваші слова привернули увагу оточуючих. Пошук людей, готових допомогти дітям як у фінансовому плані, так і в плані надання людських ресурсів, часто залежить від того, наскільки детально ви описали проблему та шляхи її вирішення.
 3. Другий етап включає в себе написання самого проекту.

  - Визначення мети — це основоположна позиція. Її написання має бути ємним і включати в себе основні позиції вашої проектної діяльності.

  - Написання завдань — це поетапне планування, представлене у вигляді пунктів. Для правильного написання необхідно зрозуміти, в якій послідовності ви будете виконувати проект.

  - Логічним продовженням є опис заходів. Заходи повинні бути підібрані ретельно при консультації педагогів. Послідовність ваших дій, узгодженість роботи та відповідальність дорослих — все це ключові моменти, які потрібно враховувати, щоб і ви, і маленькі учасники проекту отримали якомога більше задоволення і радості від спілкування.

  Широке поширення дитячих проектів розкрило світу безліч юних талантів. Маленькі художники, артисти, поети представили величезну кількість своїх робіт. Багато хто з хлопців, одного разу побували на семінарі, вже ніколи не забувають про теплий, довірчої, дружній атмосфері та нові способи пізнання. Проекти — дуже популярний метод роботи, цікавий своєю новизною не тільки дітям, але й педагогам, так як величезний потенціал даного напрямку роботи невичерпний. Завдяки Інтернету проектна діяльність охоплює все більшу кількість дитячих установ.