Як написати договір про надання послуг

Як написати договір про надання послуг

Договір на надання послуг у його усній формі є, мабуть, один з найстародавніших договорів у нашому суспільстві. Але спеціальні норми, що визначають цю сферу відносин, з’явилися порівняно недавно. У загальних рисах, типовий договір на надання послуг передбачає, що одна сторона (виконавець) зобов’язується надати за завданням замовника якусь послугу, а замовник зобов’язується оплатити таку послугу.

Інструкція

  1. Готуючи договір на надання послуг, пам’ятайте, що він складається в простій письмовій формі. Це означає, що, будучи складеним у вигляді документа, такий договір не повинен реєструватися державними органами або завірятися нотаріально.
  2. На початку договору вкажіть місце реєстрації (найменування населеного пункту), час укладення (число, місяць та рік), а також прізвища, імена та по батькові сторін договору. Якщо одна або навіть обидві сторони договору діють від імені юридичної особи, вкажіть посади осіб, які підписують цей договір та найменування документів, на підставі яких вони діють (статут організації, доручення і т.д.).
  3. Далі пропишіть предмет договору, а саме ту діяльність, яка повинна бути виконана виконавцем. Вкажіть права та обов’язки сторін і відповідальність, яку будуть нести сторони за порушення зобов’язань, зазначених у договорі, або законних прав одне із сторін.
  4. Передбачте в договорі пункт про надзвичайні обставини, що можуть зробити виконання договору неможливим. Такими форс-мажорними обставинами можуть бути природні катаклізми, масові заворушення та інші дії третьої сторони, обставини непереборної сили та т.д.
  5. Уважно поставтеся до питання про терміни і порядок виконання договору. Терміни повинні бути реальними, що, в першу чергу, компетентно може визначити виконавець. Важливий також момент, пов’язаний з вимогами замовника до якості наданої послуги. Бажано докладно розписати критерії, що дозволяють оцінити якісну сторону виконаної роботи. Безумовно, в договорі не обійтися без зазначення ціни договору та порядку розрахунків з виконавцем.
  6. Виділіть окремим пунктом порядок прийому робіт або надання послуги; вкажіть, як буде оформлятися закінчення договору. Звичайна практика — складання акта прийому-передачі. Не зайвим буде також внести в договір порядок виставлення претензій та їх усунення, а також способи врегулювання спірних питань.
  7. Заключна частина договору повинна містити інформацію про реквізити сторін. Проставте в договорі прізвища та ініціали осіб, які підписують документ, залиште місце для проставлення печаток, якщо вони є.