Як написати докторську дисертацію самому

Як написати докторську дисертацію самому

Докторська дисертація — фінальний і найбільш відповідальна праця в науковій діяльності. Відповідно, вимоги вищої атестаційної комісією (ВАК) до докторських дисертацій, виявляються набагато вище, ніж до кандидатських. Які умови вам знадобиться дотримати, щоб написати дисертацію самостійно і на високому рівні?

Вам знадобиться

 - Матеріал дослідження;
 - Публікації в журналах, атестованих ВАК;
 - Комп’ютер;
 - Вміння грамотно викладати думки;

Інструкція

  1. Грамотно і чітко сформулюйте назву і тему дослідження. Бо саме за назвою оцінюватимуть дисертацію вперше побачили її люди, це дуже важливо.
  2. Майте на увазі, що дисертація на здобуття ступеня доктора наук повинна бути повним і закінченим дослідженням з залученням нових методик і теорій, розроблених безпосередньо вами.
  3. Лаконічно і зрозуміло викладайте цілі і завдання дослідження, на підставі яких ви робите висновки в кінці роботи. Ці розділи доцільніше і простіше писати вже після написання результатів та їх обговорення.
  4. Загальний обсяг дисертації (без додатків і списку літератури) повинен бути не менше 200 сторінок. Вітається стандартний формат роботи, що складається з короткого вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, результатів, їх обговорення та висновків.
  5. Розділ матеріалів і методів викладіть найбільш детально, це дозволить іншим групам дослідників детально повторити всі експерименти в майбутньому. Особливо чітко повинні даватися опису унікальних методів.
  6. Постарайтеся, щоб текст основної частини роботи був зрозумілий широкому колу читачів, а не тільки вашим колегам. Будуйте прості речення, давайте розшифровки використовуваним абревіатур, забезпечують текст посиланнями на джерела літератури та ілюстраціями. Вітається узагальнення даних у вигляді схем і таблиць, що істотно спрощує пошук необхідної інформації в тексті.
  7. Так як в докторській дисертації складно обійтися без нових теорій, вони повинні бути повністю обгрунтовані й підкріплені експериментальними та статистичними даними, укладатися в сучасні парадигми.
  8. В обговоренні результатів зробіть акцент на науково-практичне значення дослідження, дайте загальну оцінку результатам. Опишіть перспективи та напрями їх використання.
  9. Розділ висновків повинен повністю відповідати поставленим цілям і завданням.

Корисні поради

Перш ніж починати роботу над написанням тексту, бажано мати достатню кількість публікацій (з 2010 року їх потрібно не менше 20) у журналах, затверджених ВАК, визначитися з опонентами і провідною організацією, місцем захисту. Робота повинна відповідати профілю вченої ради організації, в якій проводиться захист.