Як написати дослідницьку роботу школяру

Як написати дослідницьку роботу школяру

Дослідницький (науковий) підхід є одним з найпоширеніших способів пізнання людиною навколишнього світу. Він має чітко встановлені і прийняті в освіті специфічні складові, завдяки яким робота вважається дослідницької. Що ж повинно бути присутнім у змісті дослідницької роботи школяра?

Інструкція

  1. Намітьте разом з вчителем індивідуальний план підготовки дослідницької роботи, встановіть логічну послідовність виконуваних дій, черговість їх здійснення і терміни виконання того чи іншого етапу.
  2. Визначте мету дослідження роботи. Сформулюйте її з максимальною конкретикою.
  3. Видвіньте гіпотезу свого дослідження. Це сприяє конкретизації предмета дослідження. В ході роботи гіпотеза може бути підтверджена або ж спростована. Вона повинна мати наукове обгрунтування, тобто підкріплюватися літературними фактами і логічними міркуваннями.
  4. Намітьте завдання дослідження своєї роботи. Цілі і завдання — не одне і те ж, останні вказують на те, що ви збираєтеся зробити.
  5. Створіть розділ «Літературний огляд», який буде коротко відображати, що відомо про предмет дослідження. В огляді важливо зазначити, що ви знайомі з областю дослідження не за одним джерелом, і намагаєтеся вирішити нове завдання, а не займаєтеся тим, що вже не актуально.
  6. Опишіть у своїй роботі методику дослідження, тобто ті методи, які ви застосовували в процесі збору інформації та на практиці (тестування, інтерв’ювання, досліди, експерименти і т.п.).
  7. Уявіть власні дані, отримані в результаті дослідження. У ході дослідження іноді виходить великий масив даних, які представляти немає необхідності. Ці дані обробляють і показують тільки найнеобхідніші з них. Найбільш зручною формою подання даних є графічна (діаграми, таблиці, графіки тощо)
  8. Зіставте отримані дані з даними в літературних джерелах, а також, один з одним. Проаналізуйте отриману картину, тобто встановіть і сформулюйте закономірності, виявлені в процесі дослідження.
  9. Завершіть дослідницьку роботу висновками, в яких по порядку викладіть результати своєї діяльності. Висновки повинні відповідати гіпотезі дослідження, його цілям і завданням, відповідати на поставлені питання.

Зверніть увагу

Оформляється дослідна робота на аркушах формату А4, шрифтом Times New Roman, 14 пт.

Більш детальні вимоги до оформлення проекту дізнайтесь у свого викладача.

Корисні поради

Для публічного захисту роботи підготуйте короткий текст з основними тезами дослідження.