Як написати елективний курс

Як написати елективний курс

При складанні базової навчальної програми за межами навчального процесу залишається багато цікавої та корисної інформації. Це пов’язано, насамперед, з браком часу. Вирішити цю проблему покликані різноманітні елективні курси.

Вам знадобиться

- Програма основного курсу;
- Методичні розробки.

Інструкція

  1. Курси за вибором — це обов’язкові елемент навчального плану, що доповнює і значно розширює інформативну базу основного курсу. Курси за вибором можуть відвідуватися за особистою ініціативою учнів, а можуть бути обов’язковими. Даний освітній елемент зустрічається як в системі середньої, так і в системі вищої освіти. Перш ніж приступити до написання елективного курсу, визначте його загальні цілі та бажаний результат.
  2. Ви можете орієнтувати програму елективного курсу на доповнення основного курсу. Тоді вам потрібно буде ще раз перечитати програму базового курсу, виявити в ньому найбільш слабо розроблені питання і саме їх включити в свій елективний курс. Написання будь-якого освітнього документа вимагає чіткого дотримання порядку викладу інформації, тому написання елективного курсу зажадає від вас знання правил оформлення документів.
  3. Після оформлення титульного аркуша та змісту напишіть пояснювальну записку, де і обгрунтуєте необхідність вибору даного кола тем. Далі детально викладете мети курсу, і завдання, які будете поетапно вирішувати для досягнення цих цілей. Обов’язково вкажіть методи роботи, за допомогою яких ви і плануєте реалізовувати цю програму. Виходячи з того, що на елективний курс виділяється значно менше часу, ви повинні використовувати методи, що дозволяють швидко сприймати і запам’ятовувати інформацію. До таких методів належать активний та інтерактивний методи з використанням великої кількості наочних посібників та технічних засобів навчання.
  4. Виклавши обрані методи і вказавши необхідність їх застосування, перерахуйте обладнання, яке буде використовуватися в ході навчального процесу. Вам може знадобитися інтерактивна дошка, медіапроектор, плакати, таблиці, графіки. У програмі елективного курсу ви повинні відобразити всю матеріальну базу навчального процесу.
  5. Тепер ви можете приступати до докладного поурочному планування кожного заняття курсу. Всі заняття так само повинні утримувати свої проміжні цілі, завдання і методи, необхідні для їх реалізації. Це допоможе вам максимально ефективно використовувати всі виділене на елективний курс час і донести до учнів необхідний обсяг інформації.

Корисні поради

Складайте план курсу так, щоб мати «в запасі» одне заняття. У разі непередбачених обставин (одне заняття пропало) у вас буде можливість компенсувати його за рахунок резервного часу.