Як написати характеристику для практики

Як написати характеристику для практики

У період навчання студент може проходити ознайомлювальну, виробничу або переддипломну практику. У кожному випадку він зобов’язаний надати з місця практики характеристику, яка повинна друкуватися на фірмовому бланку підприємства. У характеристиці оцінюється загальний рівень знань студента і вміння застосовувати їх на практиці в певній галузі діяльності підприємства. Бувають такі ситуації, коли керівник пропонує написати характеристику самому, щоб надалі поставити тільки підпис. Ось структура характеристики.

Інструкція

  1. Вказуються найменування організації, контактні телефони, нижче дата складання характеристики (можна випустити цей пункт, якщо на бланку підприємства це вже зазначено).
  2. Слово «характеристика» в центрі рядка.
  3. Повністю прописуються прізвище, ім’я, по батькові студента; вид пройденої практики; назва організації, в якій практика проходила; в якій посаді виступав практикант; період проходження практики (наприклад: «Іванова Світлана Петрівна проходила переддипломну практику в МОУ ЗОШ с. Лєснікова Ленінського району Тульської області в якості вчителя російської мови з 15.02.2011 р. по 15.03.2011 р.).
  4. Відзначити особисті якості студента (дисциплінованість, старанність, акуратність, компетентність, відповідальність тощо).
  5. Короткий опис набутих навичок і виконуваних студентом обов’язків, уміння застосовувати теоретичні знання та вміння на практиці, використання методів і прийомів, методичних рекомендацій з боку керівника практики (наприклад: «За час проходження практики студент освоїв (застосував) …»). Відзначити рівень роботи з документами.
  6. Визначити вміння працювати в колективі, встановлювати міжособистісні відносини (наприклад: «Легко пристосовується до роботи в колективі, в міжособистісних відносинах ввічливий …»).
  7. Вказується підсумкова оцінка за практику (наприклад: «Після закінчення проходження практики студенту була виставлена ​​оцінка« добре »), підпис керівника та печатку організації.