Як написати характеристику для співробітника

Як написати характеристику для співробітника

На будь-якій роботі час від часу потрібно писати характеристики на співробітника. Характеристика на співробітника — це офіційний документ, в якому міститься відгук про діяльність працівника. Існують певні умови для написання даного документа.

Інструкція

  1. Як і будь-який діловий документ, характеристику необхідно складати, дотримуючись певних правил: обов’язково на фірмовому бланку організації, із зазначенням дати складання і вихідного номеру.
  2. Текст пишеться від 3-ї особи або в сьогоденні, або в минулому часі. Які відомості про співробітника повинні міститися в характеристиці? У першу чергу необхідно вказати особисті дані співробітника: ПІБ, дату народження, відомості про освіту.
  3. Потім вказуються період роботи працівника в даній компанії, його посаду та коротко описуються виконувані працівником функції. Якщо працівник проходив курси підвищення кваліфікації, отримав другу професію, то це теж треба відзначити.
  4. Далі детально описуються ділові якості співробітника. Важливо відзначити, як співробітник встановлює контакт з колегами, клієнтами, чи готовий він брати на себе відповідальність, керувати, планувати і контролювати. Вказується, як сам працівник відноситься до даних йому доручень.
  5. Дається характеристика особистісним якостям: комунікабельність, ініціативність, вміння знаходити спільну мову з колегами. Якщо у працівника є стягнення або заохочення, то це також необхідно вказати в характеристиці.
  6. При складанні характеристики важливо врахувати для внутрішніх або зовнішніх цілей вона потрібна. Якщо вона буде використовуватися усередині самої компанії, наприклад, для подання кандидатури на підвищення, заохочення, чи, навпаки, в питанні відповідності займаній посаді, то велика увага має бути приділена оцінці професійного і творчого потенціалу співробітника. Зазвичай в таких характеристиках також вказують рекомендацію для Вашого активних якостей співробітника.
  7. Зовнішні характеристики складаються на прохання самого працівника або ж для надання за місцем вимоги. Такий документ може знадобитися для отримання кредиту, для надання в державні органи або на нове місце роботи.
  8. Підписує цей документ керівник організації, працівник адміністрації або ж безпосередній керівник. Обов’язково характеристика повинна бути завірена офіційною печаткою компанії.