Як написати характеристику на учня школи

Як написати характеристику на учня школи

Складати характеристики на своїх учнів і вихованців — давня і традиційна обов’язок педагогів шкіл. Ці документи не можуть і не повинні бути шаблонними, бо кожна людина — унікальний. Все індивідуально-психологічні особливості учня і покликана розкрити грамотно і вдумливо написана вчителем характеристика.

Інструкція

 1. Існує безліч зразків-макетів характеристик, блоки яких можуть бути наповнені докладно або коротко — залежно від потреби.

  На початку вказуються загальні відомості про учня. Його прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, рік вступу в школу. При переїздах перераховуються всі навчальні заклади — з посиланням, де і як довго дитина вчилася.

 2. Далі дається інформація про склад сім’ї, професії батьків, матеріальному достатку. Описуються житлово-побутові, санітарно-гігієнічні умови виховання дитини, організація його режиму дня, стиль міжособистісних відносин.
 3. Важливий розділ характеристики — оцінка фізичного розвитку учня. Визначається його відповідність віку, відзначаються відхилення від норми. При необхідності описується стан моторики і координації рухів. Дається довідка про порушення: загальмованості, скутості, нав’язливих рухах. Оцінюється стан зору, слуху, нервової системи, перераховуються хронічні захворювання.
 4. Учитель повинен відзначити в характеристиці особливості пізнавальної діяльності учня. Оцінюються його увагу (обсяг, стійкість, здатність до перемикання) і сприйняття (точність, свідомість). У характеристиці пам’яті важливо відзначити швидкість, повноту, міцність запам’ятовування і переважний тип (слухова, зорова чи змішана пам’ять).
 5. Важливо адекватно охарактеризувати особливості особистості в емоційно-вольовій сфері. Оцінити переважна настрій, ступінь емоційної збудливості (запальність, стриманість). Дати вказівки на особливості волі, сугестивність, прояв позитивного настрою щодо тих чи інших ситуацій або, навпаки, негативізму. «Портрет» учня створює і доповнює опис кола його інтересів, рівня домагань, характеристика самооцінки. Особливі рядка-про вміння дружити, допомагати, будувати взаємини з дитячим колективом і дорослими, про ставлення до осіб протилежної статі.
 6. У характеристиці зазначається, які суспільні навантаження несе учень. Відзначається його участь в художній самодіяльності, у спортивних заходах.

  Частина аналізу віддається відомостями про дотримання правил поведінки в школі, громадських місцях, вдома. Виставляється оцінка загального культурного рівня учня.

 7. У загальнонавчальних уміннях і навичках оцінюються: вміння уважно слухати, працювати сучебнимі матеріалами, планувати і контролювати свою діяльність.

  Відзначається ставлення до предметів і особливості засвоєння окремих з них, реакція дитини на похвалу і осуд, на оцінки.

  Важливо охарактеризувати ставлення вихованця до праці, володіння трудовими вміннями і навичками, оцінити ступінь його самостійності.

 8. Говорячи про морально-етичних якостях школяра, вчитель називає найсуттєвіші з них (як позитивні, так і негативні). Це можуть бути чесність, здатність захистити слабкого, прагнення до справедливості, надійність в дружбі, порядність, чуйність або, навпаки, схильність до лицемірства, зради, байдужість до чужої біди, егоїзм, безвідповідальність. Логічний підсумок-констатація факту: користується чи ні учень повагою вчителів і однокласників.

Зверніть увагу Зверніть увагу

Згадування в характеристиці наявності шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю, ін) повинно грунтуватися на фактах: даних шкільного медпункту, інформації батьків або родичів, самого учня.

Корисні поради

Як правило, на закінчення характеристики вчитель дає рекомендації: що в характері, поведінці, навчальній роботі і взаєминах учня з іншими людьми потрібно змінити і пропонує найбільш доцільні заходи педагогічного впливу на процес вдосконалення особистості.