Як написати характеристику подання

Як написати характеристику подання

Представлення є одним з видів характеристики. Воно може бути оформлено як на співробітника підприємства, так і на члена громадської організації за ініціативою їх керівництва як додаток до клопотання про нагородження або заохочення. Представлення є зовнішньою характеристикою, тому при його написанні необхідно дотримати вимоги як по оформленню, так і за змістом.

Інструкція

  1. Подання пишеться на бланку підприємства, в якому вказані всі його реквізити: повне найменування, поштову адресу, номери контактних телефонів. Зліва залиште поля 20 мм, знизу і праворуч — 10 мм. Розмір шрифту 12-14, тип — Arial або Times New Roman.
  2. У заголовній частині подання, крім назви документа, напишіть повністю прізвище, ім’я та по батькові людини, репрезентованої до заохочення. Вкажіть посаду, яку він займає на вашому підприємстві в даний час.
  3. Коротко напишіть його анкетні дані — з якого року він почав свою трудову діяльність, після закінчення якого навчального закладу. Наведіть список основних місць його роботи із зазначенням термінів, у які він трудився і тих посад, які він обіймав.
  4. В основній частині подання відобразіть все, що стосується роботи на вашому підприємстві — з якого року даний співробітник почав працювати, в яких посадах. Розкажіть про його роботу, тих досягненнях, які характеризують його як грамотного, ефективного та творчого працівника. Не слід ставити йому в заслугу зразкове виконання посадових обов’язків. Пишіть про те, як його праця вплинула на поліпшення умов праці, підвищення продуктивності. Відобразіть ті заслуги перед підприємством, які сприяли раціональному використанню матеріальних та трудових ресурсів.
  5. Наведіть конкретні цифри і дані про змінених показниках економічної діяльності підприємства, підрозділу, в якому працює співробітник і які стали можливі завдяки його особистому внеску. Вкажіть ті проекти, в розробці яких він брав участь, їх значущість для підприємства, галузі, відомства.
  6. У поданні напишіть про ті якості характеру, які допомогли працівникові в його успішної діяльності на благо підприємства. Вкажіть ступінь авторитетності та довіри, якими він користується в колективі.
  7. Характеристику подання необхідно підписати керівником підприємства і начальником відділу кадрів.