Як написати характеристику в суд

Як написати характеристику в суд

Характеристика — офіційний відгук про службову, громадської і трудової діяльності певної людини. Для написання характеристики не існує регламентованих правил. У ній дають короткий опис трудового шляху, ділові, моральні якості трудової та громадської діяльності. Характеристику складає представник адміністрації, керівник ставить підпис та проставляється гербова печатка організації.

Інструкція

 1. Характеристика пишеться на фірмовому бланку організації, формат аркуша А-4. Писати її може безпосередньо начальник, співробітник по роботі з персоналом, співробітник відділу кадрів або адміністратор підприємства.
 2. У заголовку необхідно вказати повні реквізити організації, контактні телефони та дату складання документа.
 3. По центру листа йде слово — характеристика.
 4. Далі йдуть анкетні дані співробітника. ПІБ, дата народження, вказується освіта та відомості про підвищення кваліфікації.
 5. Характеристика трудової діяльності. Слід вказати дату влаштування на роботу, дати інформацію про кар’єрний ріст, про результати праці, яких домігся даний фахівець. Вказати, на яку посаду людина влаштувався, які відбулися підвищення на посаді, про навчальні заклади, які були закінчені додатково, для підвищення на посаді.
 6. Дати оцінку різних якостей працівника. Описати його ділові якості, рівень психологічної стійкості, працездатності, рівень професіоналізму, описати про отримані заохочення і винагороди, нагороди, а також стягнення, які застосовувались до даного співробітника. Вказати, за що і за яких обставин співробітник був нагороджений і премійовано.
 7. Охарактеризувати особисті якості. Це можуть бути: спілкування з трудовим колективом, загальна культура працівника, вміння виходити з важких і конфліктних ситуацій, про здатність організувати колектив і повісті роботу в потрібному напрямку.
 8. Дати оцінку професійної компетенції. Вказати який досвід у даного співробітника, який рівень професійних знань, про здатність до самоосвіти, знання нормативних та правових актів, про вміння виконувати роботу вчасно і у визначений термін. Про безвідмовності даного співробітника, про те, що він завжди готовий працювати понад нормованого графіка. Про старанності і готовності допомогти колегам.
 9. Описати загальну ерудицію людини, аналітичні здібності, вміння організувати колектив, вміння підтримувати ділові відносини, ставити перед собою цілі і завдання, успішно виконувати їх, про якість виконання роботи, вказати про здатність брати на себе відповідальні рішення, про поведінку в стресових і нестандартних ситуаціях.
 10. Вказати ставлення колективу до даного співробітника і ставлення співробітника до колективу. Про участь співробітника у громадському житті колективу.
 11. На закінчення вказується, що характеристика дана для пред’явлення в суд.
 12. Характеристика зазвичай дається позитивна, щоб не погіршити непросту життєву ситуацію людини.