Як написати характеристику з практики в школі

Як написати характеристику з практики в школі

В обов’язки керівника підприємства, зокрема школи, входить і обов’язок складати характеристику на людину, що проходив у даному навчальному закладі виробничу практику. Найчастіше ВУЗ дає спеціальний бланк, проте деколи доводиться складати документ самостійно. Існують певні правила в написанні таких характеристик.

Інструкція

  1. Пам’ятайте, що характеристика складається представником адміністрації або безпосереднім начальником практиканта, завіряється підписом уповноваженої особи з розшифровкою підпису та печаткою.
  2. Характеристика на людину, що проходив практику, належить до різновиду зовнішньої характеристики. При її складанні необхідно пам’ятати, що зовнішня характеристика пишеться на прохання самого працівника або на вимогу інших організацій, державних та інших органів. Мета: охарактеризувати людину як майбутнього фахівця.
  3. Врахуйте, що даний документ — це виробнича характеристика, і ви повинні охарактеризувати практиканта як майбутнього фахівця, працівника, а не як людини загалом. Головне — дати відомості про те, яку роботу і як виконував студент, якими навичками володіє і в якому обсязі, які якості як майбутній працівник він проявив.
  4. Використовуйте офіційний бланк або друкований аркуш із зазначенням реквізитів, адресою та контактними телефонами навчального закладу, в якому проходилася практика. Вкажіть ПІБ практиканта і час проходження практики.
  5. Перерахуйте, які обов’язки виконував практикант, які види діяльності освоїв у школі, дайте конкретний перелік. Наприклад: «ПІБ проходив практику з 12.09.11 по 12.10.11. Займався наступними видами діяльності: провів 10 уроків за темами: … 1 класна година по темі: … 1 загальношкільні захід (назва) і т.д. »
  6. Вкажіть якості, які проявив людина за час практики. Наприклад: «За час проходження практики в нашій школі ПІБ виявив наступні якості: ініціативність, працьовитість, комунікабельність». Напишіть, яких успіхів досяг практикант, якими грамотами заохочений (якщо такі є). Охарактеризуйте поведінка практиканта в колективі і по відношенню до учнів.
  7. Зробіть необхідні висновки і дайте оцінку роботі людини під час виробничої практики. Висловіть думку про пропоновану оцінці за практику.

Корисні поради

Пишіть характеристику в офіційному стилі, діловою мовою.