Як написати і захистити дисертацію

Як написати і захистити дисертацію

Дисертація є науковою працею, що відображає результати дослідження і представлений на публічне обговорення. У дисертаційній роботі вказуються початкові передумови дослідження, його хід, а також отримані висновки і результати.

Інструкція

  1. Дисертаційна робота має бути цілісною (тобто окремі її частини повинні розглядатися як єдність цілого) і представляти собою систему. Іншими словами, в ній не допустимо присутність різнорідних елементів. Крім того, дисертація повинна відповідати критерію пов’язаності, яка є показником ефективності викладу наукової інформації.
  2. Перед тим, як приступити до написання дисертації, необхідно визначитися з темою. При її виборі слід ставити досить вузьке завдання, щоб можна було ретельно і глибоко її опрацювати. Слід також познайомитися з публікаціями на цю тему мінімум за останні 20 років. Потрібно звернути увагу на російські і закордонні наукові видання (журнали, матеріали конференцій), дисертації та автореферати, різні звіти про науково-дослідної діяльності, публікації т.д.
  3. Потім можна приступати до роботи над чернеткою. На цьому етапі потрібно узагальнити, проаналізувати і теоретично обгрунтувати нові наукові факти. При цьому слід дотримуватися плану, щоб всі частини дисертації були порівнянні між собою. В кінці кожного розділу необхідно зробити короткий висновок.
  4. Далі необхідно визначитися з композиційною побудовою дисертаційної роботи. Вона повинна включати титульний лист, зміст, вступ, основну частину, що складається з декількох розділів, висновок, бібліографічний список, додатки.
  5. Зверніть увагу і на стилістичне оформлення роботи. Необхідно правильно сформулювати заголовки, щоб вони коротко і ясно висловлювали смислове навантаження кожного розділу, визначити пункти нумерованого списку. Слід приділити час мови та стилю дисертаційної роботи. Вона повинна бути науково викладена, логічно пов’язана, виконана коротко і ясно.
  6. Останній етап написання дисертації — це її оформлення. Необхідно додати таблиці, графіки, малюнки, пронумерувати їх, скласти список літератури, зробити посилання на нього, додати програми, пронумерувати аркуші роботи. Готова дисертація повинна бути якісно роздрукована і переплетена.
  7. Після того, як дисертаційна робота буде закінчена, починається підготовка до її захисту. Організація, де виконувалася дисертація, проводить попередню експертизу роботи і дає висновок. У ньому відбивається участь автора у створенні дисертації, ступінь достовірності висновків, їх новизна, практичне застосування, повнота представлених матеріалів. Даний висновок готується протягом двох місяців з моменту подання дисертації на експертизу.
  8. Автор дисертації може захищати свою роботу в будь-якому дисертаційному раді, яка створюється Вищою атестаційною комісією. Спеціальність, за якою написана робота, повинна відповідати спеціальності вченої ради.
  9. На захисті дисертації обов’язково присутні опоненти, які оцінюють роботу, висловлюють свої зауваження та побажання. Після закінчення захисту проводиться таємне голосування щодо присудження ступеня автору дисертації.