Як написати інформаційно-аналітичну довідку

Як написати інформаційно-аналітичну довідку

Інформаційно-аналітична довідка використовується для надання інформації та оцінки стану будь-яких явищ в фінансах, економіці, виробництві. Вона передбачає порівняння з відомими, еталонними значеннями та визначення тенденцій розвитку досліджуваного явища. Структура її може бути різна, але деякі розділи є обов’язковими.

Інструкція

  1. У вступі обгрунтуйте доцільність та актуальність даного аналітичного огляду, який ви надаєте в своїй довідці. Охарактеризуйте тему і перерахуйте коло питань, які знайдуть відображення в документі. Вкажіть використовуються методи аналізу і синтезу інформації, що надається.
  2. В інформаційній частині довідки викладіть ті відомості, які відносяться до предмета дослідження. Це можуть бути тактико-технічні характеристики, фізичні параметри, виражені як в абсолютних одиницях, так і в процентному співвідношенні. Наведіть основні показники динаміки та тенденцій розвитку даного явища, дайте узагальнену оцінку науково-технічних, виробничих, організаційних та техніко-економічних показників порівняно зі світовим рівнем. Інформаційний огляд підтвердіть посиланнями на спеціальну літературу, довідкову документацію.
  3. Перерахуйте методи та умови, за яких були отримані дані. Вкажіть матеріали, на яких проводилися дослідження, технічні засоби, які при цьому використовувалися. Якщо є які-небудь тимчасові рамки, в яких результати дослідження будуть вважатися достовірними, то вкажіть їх.
  4. В аналітичній частині довідки приведіть статистичні дані, використовуючи найостанніші відомості та публікації. Для більшої наочності і полегшення сприйняття інформації, зведіть дані в таблиці, графіки та діаграми. Проведіть економічний і статистичний аналіз інформації, зробіть узагальнення наведених фактів і даних. Наведіть експертні думки фахівців на існуючі проблеми, запропонуйте шляхи та перспективи їх вирішення.
  5. У висновку зробіть висновки за отриманими результатами та аналізу інформації. Дайте рекомендації та обгрунтуйте мети і варіанти вирішення проблеми. Визначте кінцеві показники, які повинні бути досягнуті в результаті запропонованих рекомендаційних заходів. Розробіть структуру і варіанти ефективної реалізації запропонованих заходів. Наведіть підтвердження теоретичної та практичної значущості отриманих результатів.