Як написати клопотання в арбітражний суд


 

Клопотання до арбітражного суду — викладена в усній або письмовій формі прохання про виконання того чи іншого процесуального дії або прийняття рішення з якого-небудь питання. Клопотання мають право написати учасники судового справи: обвинувачений, підозрюваний або особи, які їх представляють по закону, а також захисник, позивач, відповідач, прокурор, обвинувач або захисник.


Інструкція

  1. Формально написати клопотання в арбітражний суд можна прямо під час засідання, від руки на клаптику паперу, але так поступати можна тільки в крайніх і термінових випадках. Текст його може бути викладено в довільній формі, але документ необхідно скласти і оформити відповідно до ГОСТ Р 6.60-2003. Писати його, відповідно до вимог регламенту, потрібно на аркушах паперу стандартного розміру А4.
  2. За своєю смисловою суті клопотання являє собою виклад аргументів, що пояснюють причину звернення до суду. У ньому не обов’язково посилатися на якісь норми права в тому випадку, коли вимоги, викладені в ньому, законні і зрозумілі. Наприклад, якщо ви клопочете про відкладення розгляду касаційної скарги. Суд зобов’язаний прийняти такий документ, розглянути його і винести ухвалу про те, прийнята або не прийнята викладена прохання.
  3. У тому випадку, коли ви вважаєте, що суд при розгляді справи по суті не виконує всі необхідні процесуальні дії, передбачені законом, у клопотанні необхідно конкретно поставити завдання у вигляді чітко і грамотно викладеної прохання з посиланнями на норми закону. Сформулюйте варіанти виконання вашого прохання коректно і по суті. Ваше клопотання ні в якому разі не повинно виглядати, як спроба вказати суду, що йому слід робити. Чи не переступайте грань між конкретною наполегливістю і формальної рекомендацією.
  4. При написанні клопотання до арбітражного суду намагайтеся уникати граматичних і пунктуаційних помилок. Коли ви не довіряєте своїй грамотності, попросіть перевірити текст людини, яка пише правильно. Нехай він перевірить не тільки помилки, а й весь текст на те, щоб він був логічно і послідовно викладено, був зрозумілий для сприйняття.
  5. Єдиного зразка клопотання не існує, адже кожен випадок із судової практики унікальний. Але якщо ваш випадок — найпростіший, то зразки клопотань про перенесення справи або про розгляд справи у відсутності і т.п. можна знайти в інтернеті. У загальному випадку в шапці документа вкажіть посаду, звання, прізвище та ініціали судді, найменування арбітражного суду і номер справи. Також слід вказати, про що клопотання, сформулювавши це в одному реченні. Решта тексту пишіть по суті вашого прохання.