Як написати концепцію розвитку


 

Ефективне і динамічний розвиток компанії неможливо без чітко визначеної стратегії. Перспективи руху і завоювання ринку повинні плануватися з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів. Грамотно складена концепція розвитку підприємства допоможе уникнути помилок і домогтися лідируючого положення на ринку.Вам знадобиться

— аналіз зовнішнього середовища;
- SWOT-аналіз.

Інструкція

  1. Проаналізуйте зовнішнє середовище підприємства. Оцініть політичну обстановку в країні, інвестиційні прогнози, розвиток фондових ринків. Дані чинники є вкрай важливими при побудові довгострокових планів. Крім того, як можна більш детально вивчіть дії конкурентів. Проаналізуйте їх основні кроки, становище на ринку, інноваційну діяльність, успіхи, заслуги і провали в роботі. Визначте своє місце серед конкурентів.
  2. Розгляньте комерційну діяльність власної компанії за певний звітний період. Для цієї мети оптимальним буде SWOT-аналіз, який дозволить оцінити сильні і слабкі сторони, можливості і загрози. Співвіднесіть результати господарської діяльності з поставленими раніше цілями. Намагайтеся зрозуміти, що завадило досягти бажаних показників або, навпаки, допомогло зайняти лідируючу позицію на ринку.
  3. Перерахуйте оптимальні показники, до яких ви хотіли б наблизитися до кінця наступного звітного періоду. При цьому ставте перед собою адекватні цілі, для реалізації яких у вас є певні матеріальні та інтелектуальні ресурси. Включіть в даний план бажані обсяги продажів або надання послуг, позицію на ринку, розширення сфери діяльності, охоплення нових територій, виведення на ринок інноваційних продуктів і пропозицій.
  4. Оцініть ресурси, необхідні для втілення даної концепції в життя. Можливо, вам будуть потрібні кадрові перестановки, аутсорсинг нових фахівців, кредити. Якщо реалізація цілей занадто скрутна, знизьте бажані показники.
  5. Продумайте методи, за допомогою яких ви будете реалізовувати концепцію розвитку. Розгляньте можливість залучення фахівців для проведення додаткового навчання персоналу. Розробіть ефективну рекламну кампанію. Складіть програму семінарів і тренінгів, в яких братимуть участь ваші співробітники.
  6. Розбийте отриману стратегію розвитку на кілька невеликих етапів. Розподіліть обов’язки по їх реалізації між відділами. Визначте контрольні терміни для оцінки як проміжних, так і кінцевих результатів.