Як написати лінгвістичне твір

Як написати лінгвістичне твір

Як же непросто буває сучасним молодому людям, які, на жаль, все менше і менше захоплені читанням, написати твір. Молодь частіше викладає свої думки за допомогою sms-повідомлень, а не за допомогою епістолярного жанру. А вже про лінгвістичному творі вони і зовсім не мають уявлення.

Інструкція

  1. З необхідністю написання лінгвістичного твори школярі стикаються на ДПА (Державної підсумкової атестації) з російської мови. Тут-то вони розуміють, що не мають уявлення, як писати такого роду твори. Щоб написати лінгвістичне твір, потрібно добре засвоїти теорію російської мови, тобто бути знайомим з основними орфографічними і пунктуаційних правилами, вміти знаходити їх в запропонованому тексті і аргументовано використовувати у своїй письмовій екзаменаційної роботи.
  2. Теми подібних творів, як правило, звучать так: «Чому на листі не можна обійтися без ком» або «Для чого необхідно вивчати орфографію».

    Ви повинні навести приклади того, що, наприклад, на листі не можна обійтися без ком, тому що вони поділяють прості речення в складі складних або однорідні члени речення. Коми також виділяють звернення та відокремлені визначення, обставини.

    Приводьте як аргумент конкретні пропозиції і робіть висновок. Наприклад: «Таким чином, без знання правил орфографії на листі не обійтися, тому що вона грає смислоразлічітельную роль».
  3. Якщо вам необхідно написати, наприклад, твір на тему «Для чого потрібно двокрапка», то ви повинні навести як приклад речення з двокрапкою і написати, яку функцію вони виконують в даному конкретному випадку. Наприклад, двокрапка ставлять після узагальнюючого слова перед однорідними членами. Без цього знаку пунктуації не обійтися також в пропозиціях з прямою мовою, коли слова автора стоять на початку речення. У складних безсполучникових реченнях двокрапка теж ставлять, наприклад, у випадку, якщо друге речення в складі складного пояснює перше.
  4. До будовою ж лінгвістичного твори вимоги ті ж, що і до будь-іншому, а саме обов’язкову наявність трьох частин: вступу, основної частини і висновку.