Як написати лист на матеріальну допомогу

Як написати лист на матеріальну допомогу

На великих підприємствах працівникам можна отримати матеріальну допомогу від роботодавця. Для цього співробітнику організації необхідно написати заяву на матеріальну допомогу. Перша особа фірми розпоряджається про її виплату або невиплату на свій розсуд, тому що матеріальна допомога не входить в систему оплати праці спеціаліста.

Вам знадобиться

- Бланки відповідних документів;
- Печатку підприємства;
- Документи організації;
- Документи працівника;
- Документи, що засвідчують причину надання матеріальної допомоги.

Інструкція

  1. Матеріальна допомога носить одноразовий характер, і працівник має право претендувати на її виплату у зв’язку з важкими сімейними обставинами. У шапці заяви напишіть повне найменування організації відповідно до установчих документів або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, якщо роботодавець є індивідуальним підприємцем. Впишіть займану посаду першої особи компанії, його прізвище, ім’я, по батькові у давальному відмінку.
  2. Вкажіть займану вами посада, назва структурного підрозділу, в якому ви оформлені згідно з трудовим законодавством, ваше прізвище, ім’я, по батькові відповідно до документа, що посвідчує особу, у родовому відмінку.
  3. Після заголовка заяви висловіть своє прохання про надання вам матеріальної допомоги, напишіть причину, по якій ви в її потребуєте. Причинами виплати матеріальної допомоги можуть бути весілля, народження дитини, смерть близького родича.
  4. Поставте свій особистий підпис і дату написання заяви. Прикладіть до заяви документ, що засвідчує причину надання вам матеріальної допомоги. Це може бути свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть близького родича та інші документи.
  5. Директор підприємства розглядає вашу заяву і приймає рішення про виплату або невиплату матеріальної допомоги. У разі позитивного рішення керівник компанії видає наказ про виплату вам матеріальної допомоги, якому присвоюється номер і дата. У змісті документа перша особа організації зазначає прізвище, ім’я, по батькові, посада працівника, якому необхідно виплатити матеріальну допомогу, термін її виплати та сума грошових коштів. Директор ставить свій підпис, запевняє документ печаткою фірми.
  6. На підставі наказу бухгалтер нараховує вам суму належної вам матеріальної допомоги та видає за видатковим ордером.