Як написати лист у мерію


 

Мерія (адміністрація міста) — орган місцевої виконавчої влади. Вона організовує діяльність міських медичних і освітніх установ, ремонт та благоустрій доріг і дворів, створює умови для повноцінного дозвілля мешканців, забезпечує їх безпеку і громадський порядок і т.д. Городянин може звернутися до мерії зі скаргою, проханням про допомогу або пропозицією щодо розвитку міста. Письмові звернення громадян розглядаються в порядку, встановленим законом.Інструкція

 1. Вкажіть у верхньому правому куті листа посаду, прізвище та ініціали адресата. Заздалегідь з’ясуєте, в компетенції якого саме підрозділу мерії знаходиться рішення хвилюючого вас питання. На офіційному сайті муніципалітету знайдіть адресу цього комітету (департаменту, відділу, управління), прізвище, ім’я та по батькові його керівника. Таку інформацію ви можете отримати і за телефоном у приймальні або канцелярії мерії. Чим точніше ви визначите адресата, тим менше лист буде блукати по «коридорах влади».
 2. Після адресата в «шапці» листа потрібно вказати прізвище, ім’я, по батькові та адресу проживання автора листа. Якщо лист колективне, пишіть найменування організації, групи, спільноти, наприклад: «Начальнику департаменту охорони здоров’я міста Петрову П.П. співробітників ТОВ «Зірка» або «Меру міста Іванову І.І. мешканців будинку № 34 по вул. Іванівської ».
 3. Відступите від «шапки» вниз 5-6 рядків і напишіть посередині листа вигляд вашого звернення: скарга, заява, пропозиція і т.д. Цим ви задасте загальний тон листа і підкреслите його офіційність.
 4. Опишіть вашу проблему. Зробіть це послідовно, чітко, без зайвої емоційності. Перерахуйте всі відповідні факти, вкажіть точні цифри, наведіть конкретні приклади, розрахунки, що підтверджують вашу позицію. Розкажіть, які кроки ви робили для вирішення проблеми, в які організації зверталися, які відповіді отримали від посадових осіб. Зверніть особливу увагу на правильність написання назв установ, прізвищ керівників, дат вашого візиту до них.
 5. Якщо до листа ви докладаєте копії документів, перерахуйте їх назви, кількість аркушів та примірників після основного тексту, наприклад:
  «Додаток:
  1. Копія квитанції на оплату комунальних послуг за грудень 2011 року на 1 л. в 1 прим.
  2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію права власності на квартиру на 2 л. в 1 прим.
  3. Копія договору управління багатоквартирним житловим будинком на 2011 рік на 30 л. в 1 прим. »
      
 6. В кінці листа обов’язково поставте дату і особистий підпис. В дужках вкажіть прізвище, ім’я та по батькові повністю. Крім поштової адреси, на який хочете отримати відповідь, ви можете написати телефон, електронну пошту, факс для додаткової зв’язку з вами в разі потреби.
 7. Якщо лист колективне, підписи з розшифровкою прізвища та по батькові повинні поставити всі автори. У цьому випадку обов’язково вкажіть одну адресу, на який співробітники мерії повинні будуть направити відповідь, і контактний телефон когось із авторів листа.
 8. Відправте лист одним з таких способів: звичайною поштою, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, електронною поштою, факсом. У будь-якому випадку ваш лист буде зареєстровано в канцелярії мерії і розглянуто в установленому порядку. Для себе ви можете зберегти копію листа.
 9. Через 7-10 днів після відправки листа ви можете подзвонити в канцелярію мерії і уточнити, отримано воно і в кого з чиновників знаходиться на розгляді. На вивчення проблеми закон відводить 30 днів. Після закінчення цього терміну вам буде висланий офіційну письмову відповідь.

Зверніть увагу

Звертайтеся безпосередньо до мера, якщо спроби отримати відповідь від чиновників рангом нижче не принесли ніякого результату, і проблема залишилася невирішеною. Писати особисто градоначальнику потрібно і тоді, коли питання стосується більшої частини городян.

Корисні поради

Якщо ви самостійно принесли лист до канцелярії мерії, попросіть співробітників поставити на вашому примірнику відмітку про прийом.