Як написати лист-звернення

Як написати лист-звернення

Один із способів спілкування між людьми — листи. Численні ситуації припускають різні види листів, тому вони можуть носити дружній або діловий характер. Часто в діловому листуванні використовують листи-звернення. Як же їх грамотно написати і правильно оформити?

Інструкція

  1. Оформіть заголовок листа. У правому верхньому куті вкажіть точну посаду, чин, класність (або категорії), державну структуру або орган, в штаті якого складається адресат, його прізвище та ініціали. Наприклад: «Депутату Законодавчих зборів … області 6 скликання Іванову І.І.», «Заступнику прокурора (назва) району (назва) області, державному раднику юстиції 1 класу Петрову П.П.». Можна нижче в шапці листа написати адресу, за якою розташовано місце роботи даної посадової особи.
  2. Посередині аркуша зверніться в поважній формі до адресата, прописавши повністю його ім’я та по батькові. Звернення можна відокремити комою або закінчити знаком оклику. Наприклад: «Шановний Петро Петрович!».
  3. У першому абзаці листа викладіть своє прохання адресату, а також зробіть посилання на закон, звід правил, регламент і т.п. Наприклад: «Просимо Вас розглянути питання про …»,« Просимо Вас провести перевірку … відповідно до статті 9 частини першої Правил …».
  4. Наведіть аргументи на користь вашого прохання. Чітко і послідовно викласти всі аргументи, спираючись на текст закону (правил, регламенту і т.д.). Виділіть невідповідності і протиріччя в діях особи або будь-якої організації. Зробіть висновки в кінці ваших міркувань. Важливо пам’ятати, що текст повинен бути офіційно-діловий і конкретно висловлювати ваші думки. Можете використовувати такі слова та словосполучення: «у частині 3 десятої статті встановлено …»,« Правила не передбачають …», «в Кодексі відсутні …»,« проте »,« більш того »,« однозначно слід »,« враховуючи юридичну значимість … »і т.д.
  5. У кінці листа висловіть прохання повідомити про результати, вжиті заходи, дії щодо даного питання. Вкажіть свій номер телефону, поштову або електронну адресу.
  6. Поставте дату, підпис і його розшифрування.