Як написати магістерську дисертацію


 

Магістерська дисертація — кваліфікаційна робота, за результатами захисту якої претендент отримує академічну ступінь магістра. По науковому рівню ступінь магістра присвоюється після одержання ступеня бакалавра і служить перехідним етапом для вступу в аспірантуру. Написати магістерську дисертацію — значить показати вміння самостійно організовувати і проводити наукове дослідження.


Вам знадобиться

— отримати ступінь бакалавра;
- Отримати підтвердження деканату на вступ до магістратури;
- Пройти конкурсний відбір при вступі.

Інструкція

  1. Визначте тему дисертації з числа рекомендованих магістерських програм, представлених на кафедрі, при якій проводиться дослідження. Тема може бути обрана й самостійно, але вона повинна бути узгоджена з науковим керівником.
  2. Розробіть індивідуальний план роботи над дисертацією, розрахований на 2 роки. Постарайтеся узгодити свої можливості з вимогами магістратури. На кожне завдання від наукового керівника виділіть час трохи більше, ніж потрібно, щоб уникнути непередбачених проблем у процесі виконання роботи. Індивідуальний план уявіть на затвердження в деканат.
  3. Вивчіть літературу по своїй темі. Найбільш цінними для написання дисертації є наукові джерела, що вказують на можливості вирішення проблеми, заявленої у вашій роботі. Використовуйте та зарубіжний досвід, який можна було б адаптувати до вітчизняної дійсності.
  4. Вибудуйте логічно і послідовно історичний матеріал, що розкриває динаміку розвитку тієї проблеми, вирішення якої присвячується магістерська дисертація. Сучасна проблема може бути вирішена за рахунок використання вже наявних і розроблених раніше технологій, або вимагати від автора інноваційного пошуку.
  5. Розробіть свою інноваційну модель вирішення поставленої проблеми. У магістерській дисертації поки не потрібно проводити наукове дослідження чогось абсолютно нового, тому може бути розроблена модель, яка об’єднує кілька вже відомих технологій. Зверніть увагу, щоб ці технології не суперечили один одному, а логічно доповнювали одна одну, створюючи структурну цілісність.
  6. Проведіть апробацію нововведення. Опишіть результати дослідження, отримані за допомогою наукових методів математичної обробки матеріалів. Зробіть висновки про ступінь ефективності розробленої моделі.
  7. Узагальніть всі відомості про своє дослідження в пояснювальній записці до дисертації, яка складається за типом автореферату, але не є таким.
  8. Уявіть свою роботу на розгляд головної атестаційної комісії. До роботи прикладіть відгук наукового керівника та рецензію, яка повинна бути написана фахівцем того ж наукового напрямку, до якого належить ваша робота.

Зверніть увагу

Якщо магістерська дисертація виконується на стику двох наук, то наукових керівників або консультантів теж повинно бути два.

Корисні поради

Матеріали дисертації повинні бути опубліковані, але не обов’язково в наукових журналах. Це можуть бути тези конференцій, доповіді і дискусії круглих столів, публікації електронних і друкованих видань.