Як написати мета реферату


 

Уміння написати реферат — цінне придбання студента, необхідне для подальшої роботи над курсовою, дипломною роботою і навіть над дисертацією. В будь-якій науковій роботі є реферованих частина (теоретичне виклад матеріалу), і якість теоретичного викладу залежить, перш за все, від мети, яка поставлена ​​при дослідженні.Вам знадобиться

— тема дослідження;
- Література по темі;
- Визначення актуальності роботи.

Інструкція

  1. Визначте, перш за все, який вид реферату ви будете писати: описовий або аналітичний. При описовій формі реферату мета може полягати в узагальненні фактів, у складанні огляду літературних джерел по темі дослідження, в короткому викладі суті твору. При використанні аналітичної форми реферату мета полягає в проведенні дослідження по декількох літературних джерел, у виробленні своєї точки зору і її обгрунтування на основі підтвердження науковими джерелами. Починатися опис мети може з загальноприйнятих кліше: вивчити, дослідити, проаналізувати, визначити і т.д.
  2. Оцініть свій досвід написання рефератів. Якщо найпростіші форми вам уже доводилося писати в школі, виберіть більш складну мету, яка допоможе вам вийти на більш високий рівень наукового дослідження. Така мета полягатиме у виробленні рекомендацій для когось, у пошуку критеріїв для оцінки чогось.
  3. Розбийте зміст мети на більш дрібні складові: підцілі або завдання. Для реферату достатньо, щоб їх було не більше 3-х. Завдання допомагають конкретизувати хід ваших пошуків у досягненні мети. Кожна задача може бути відображена в окремому параграфі реферату.
  4. Вивчіть список літератури, необхідної для написання реферату. Уточніть наявність цих творів в бібліотеці або в інтернеті. Тільки при наявності повного обсягу інформаційних джерел мета може бути реалізована. Перевірте вже написану мета на її реальність і досяжність.
  5. Вкажіть на закінчення реферату, наскільки вам вдалося досягти мети. Якщо з якоїсь причини не вийшло всебічно вивчити всі підходи, умови або методи чогось, що планувалося, вкажіть причину. Складіть прогноз дій, який допоможе в повній мірі досягти мети. Можливо, що мета була поставлена ​​більш глобальна, ніж цього вимагає реферат, і її вирішення можливе тільки при більш глибоке опрацювання проблеми при написанні курсової роботи.

Зверніть увагу

Мета роботи завжди пов’язана з актуальністю роботи, тому її чітке формулювання багато в чому залежить від того, наскільки вдалося визначити значимість, важливість досліджуваної проблеми.

Корисні поради

При написанні реферату його мета повинна завжди бути перед очима. Кожен розділ реферату вирішує якусь частину мети. Синтез цих рішень і вкаже на повноту вашого дослідження.