Як написати методичну розробку

Як написати методичну розробку

Розвиток сучасної педагогіки неможливо без створення нових методик. Поява нових навчальних дисциплін та їх викладання вимагає нових методичних розробок. Методична розробка являє собою посібник для викладача, в якому відображені цілі, засоби, методи і форми викладання тієї чи іншої дисципліни. У методичній розробці обов’язково повинен бути елемент новизни, інакше вона нікому не буде потрібна. Методичною розробкою може бути як конспект окремого уроку, так і методика викладання курсу в цілому.

Вам знадобиться

- Досвід роботи з теми;
- Конспекти проведених занять;
- Результати педагогічних експериментів.

Інструкція

  1. Виберіть тему. У досвідчених педагогів, які давно працюють за їх цікавить тематиці, з цим проблем не виникає. Починаючому вчителю чи вихователю необхідно ретельно підійти до цього питання: тема повинна бути затребуваною, актуальною для суспільства і цікавою іншим педагогам.
  2. Визначте мета роботи з даної теми. В кінцевому підсумку вона й стане метою даної методичної розробки. Мета багато в чому залежить від того, що саме ви пишете. Для конспекту окремого уроку буде досить невеликий мети, якої можна досягти в ході одного заняття — наприклад, актуалізація знань з певної теми, формування одного або декількох навичок. Для більших розробок потрібні більші цілі.
  3. Якщо ви тільки починаєте працювати по об’ємної теми, проведіть початковий експеримент чи діагностику. З’ясуйте, якою мірою учні мають якості, які ви б хотіли у них сформувати. Сформулюйте положення щодо того, що потрібно зробити, щоб ці необхідні якості досягли високого рівня розвитку у всієї групи учнів. Виходячи з цих даних, визначте напрямок роботи.
  4. Вивчіть літературу по даній темі. Випишіть, з чим ви не згодні і що хотіли б взяти для своєї роботи. Складіть план роботи та починайте збирати матеріал. Після того, як ви проведете потрібну кількість уроків на тему, організуйте діагностику або результуючий експеримент і подивіться, наскільки ефективна запропонована вами методика.
  5. Після того, як матеріал зібраний, приступайте до оформлення методичної розробки. Деякі розділи можна почати писати заздалегідь. Наприклад, анотацію, де необхідно вказати проблематику і призначення даної роботи.
  6. Напишіть введення. У цій частині необхідно вказати, чому ви вибрали саме цю тему, наскільки вона важлива, що зробили в цьому напрямку ваші попередники, і який розвиток їх методи отримали у вашій роботі. Можна дати короткий огляд наявної літератури. Вступ — досить коротка частина, воно займає не більше 2-3 сторінок.
  7. Основна частина найбільш об’ємний, і її необхідно розділити на декілька більш дрібних розділів. Спочатку необхідно вказати, наскільки важлива запропонована вами тема, скільки часу ви відводите на її вивчення, які знання даєте учням і які вміння та навички у них формуєте. Вкажіть зв’язок даного уроку чи розділу програми з іншими частинами курсу, з іншими навчальними дисциплінами. Запропонуйте читачам методи і форми навчання, якими ви користувалися у своїй роботі. Тут же можна розповісти про результати діагностики або початкового і результуючого експериментів.
  8. У висновку зробіть висновки, поясніть, чому краще користуватися запропонованими вами методами. Окремим розділом вкажіть список використаної літератури. Складіть програми. У додатках можете привести малюнки та ескізи наочного матеріалу, таблиці, графіки. Можна наочно оформити результати експериментів і вказати їх у додатках. Кількість додатків зазвичай не обмежується, чим їх більше — тим зручніше буде вашим послідовникам користуватися вашою методикою.

Зверніть увагу

• Обсяг методичної розробки може бути різним. Якщо мова йде про одному уроці, то об’єм зазвичай становить близько 10 сторінок А4. Для більшої роботи зазвичай потрібно 24-25 сторінок.