Як написати мирову угоду

Як написати мирову угоду

Мирова угода може бути подано сторонами на будь-якій стадії судового розгляду. Документ може стати підставою для припинення провадження у конкретній справі. Угода є наслідком примирення сторін в процесі. Законом обмежений коло діянь, за якими можна укласти мирову угоду.

Інструкція

  1. У першу чергу сторони повинні вирішити питання про можливість укладення такого документа. Якщо вони згодні, то складається письмовий документ. Він може бути написаний у довільній формі на адресу суду, в якому розглядається справа. Зазвичай суд затверджує мирову угоду і між сторонами припиняються правовідносини з конкретного питання. Крім того, вони більше не мають права звертатися точно за таким ж приводу до суду.
  2. У самому документі обов’язково прописується, куди направлено угоду, від кого, дані позивача і відповідача, їх місце проживання, номер справи, що розглядається і поштову адресу.
  3. Вказується суть справи, обов’язки позивача і відповідача, до чого прийшли сторони в результаті переговорів, наслідки недотримання мирової угоди, кількість примірників, у яких воно складено, обов’язково проставляються підписи сторін, що беруть участь в процесі. Найкраще свій підпис поставити на кожній сторінці документа.
  4. Угода пишеться в довільній формі, на чистому аркуші формату А4, в будь-якому обсязі. Обов’язковою умовою є подача угоди до винесення рішення суду.
  5. Мирова угода може бути складено за допомогою нотаріуса або адвоката, але найчастіше його пишуть самостійно під час судового розгляду. Такий документ не вимагає нотаріального посвідчення, суд, затвердивши угоду, зобов’язує сторін до його виконання.
  6. У самому документі можна написати про розподіл судових витрат, в іншому випадку це питання вирішує суд. Крім того, закон дозволяє сторонам відстрочити виконання зобов’язань по відношенню один до одного. Така умова прописується в угоді, там же можна обумовити питання про відступлення права вимоги та про повне або часткове визнання боргу.
  7. Мирова угода складається у кількості примірників за кількістю осіб, що беруть участь в процесі. Потрібно підготувати додатково ще один примірник для суду, який підшивається до матеріалів справи.