Як написати на почесній грамоті


 

Почесна грамота, якою нагороджуються працівники підприємства, члени громадських організацій і самі організації, є заохоченням за сумлінну працю або громадську активність. Вона вручається від імені адміністрації підприємства або вищестоящої організації, адміністрації муніципального освіти, галузевого комітету профспілок, президії громадської організації і пр. Це офіційний документ, який повинен бути оформлений відповідним чином.Інструкція

  1. Адміністрації муніципальних утворень, галузевих комітетів профспілок або великих підприємств регламентують оформлення, зміст і процедуру нагородження почесною грамотою спеціально розробляються документами — положеннями про почесні грамоти. У таких положеннях, як правило, вказані вимоги до текстового змісту грамоти.


  2. Якщо зміст цього документа спеціально не обумовлено, то вона може бути оформлена у довільній формі. Для нагородження можна використовувати готові бланки цих документів, виготовлених на крейдованому папері друкарським способом.


  3. Обов’язковою частиною є заголовок по всій довжині рядка, виконаний в два ряди. У верхньому ряду пишуться великими буквами слова: «Почесна грамота». У нижньому — найменування підприємства, громадської організації, комітету профспілок, органу, від імені якого проводиться нагородження. Шрифт, яким друкують текст грамоти, повинен бути контрастним і великим, добре читаним з деякої відстані.


  4. Основний текст почесної грамоти повинен містити відомості про те, з якого приводу нагороджується дана людина або підприємство. Спочатку перераховуються заслуги працівника чи організації, відзначається його внесок в роботу і соціально-економічний розвиток міста, підприємства і т.п. Потім слід вказати, якщо потрібно, до чого приурочено нагородження. Це можуть бути галузеві ювілейні заходи або ювілей муніципального освіти, конкретного підприємства. Приводом для нагородження може бути і ювілей за віком або діяльності співробітника.


  5. В тексті обов’язково вкажіть прізвище, ім’я та по батькові нагороджуваного співробітника, фізичної особи або повне найменування підприємства в називному відмінку.

  6. Посада особи, яка підписує почесну грамоту, вкажіть в лівій нижній частині документа. В середині необхідно залишити місце для підпису та печатки, в кінці рядка — для розшифровки підпису, під якою проставте дату підписання.