Як написати наказ на інвентаризацію

Як написати наказ на інвентаризацію

Кожна організація повинна проводити інвентаризацію, яка має на увазі підрахунок залишків цінностей на складі та звірка їх з даними обліку. Процес цей дуже трудомісткий, але все-таки перевірка повинна проходити хоч раз на рік. Також варто робити інвентаризацію у разі зміни відповідальної особи, перед складанням річної звітності, у разі виявлення розкрадання чи псування і в інших випадках.

Інструкція

  1. Перед інвентаризацією керівник повинен видати наказ (розпорядження) про проведення цієї процедури (форма № інв-22). Даний документ містить інформацію про обсяг, порядок і строки здійснення інвентаризації об’єктів. Також в ньому слід перерахувати всіх членів інвентаризаційної комісії, причому із зазначенням посад.
  2. Зверху в наказі необхідно прописати найменування організації повністю, наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток». Далі вкажіть структурний підрозділ, наприклад, транспортне чи адміністрація. У разі відсутності, вказувати нічого не потрібно.
  3. Потім необхідно проставити порядковий номер документа, він може мати не тільки цифри, але й букви. Часто така нумерація використовується при декількох підрозділів. Не забудьте вказати і дату складання.
  4. Нижче ви побачите знову пункт «дата», там необхідно проставити початок проведення інвентаризації.
  5. Далі слід вказати членів комісії. До неї мають входити незалежні працівники, тобто ті, які не мають відношення до даного складського приміщення. Перерахуйте слід і найменування об’єктів, що перевіряються.
  6. Також наказ повинен включати причини, що призвели проведення даної перевірки, наприклад, зміна матеріально-відповідальних співробітників.
  7. Наприкінці слід вказати крайній термін здачі документів з інвентаризації до бухгалтерії. Після цього наказ підписується керівником і передається голові інвентаризаційної комісії.
  8. Комісія у належній термін проводить інвентаризацію. Після її проведення комісія складає порівняльні відомості та акти. Ці документи передаються в бухгалтерію для звірки даних. У разі виявлення помилок бухгалтерія може зажадати провести контрольну перевірку.