Як написати наказ на штатний розклад

Як написати наказ на штатний розклад

Штатний розпис — це документ, який містить перелік структурних підрозділів організації, штатний склад, найменування посад, а також оклади та надбавки. Такий організаційно-розпорядчий документ приймається зазвичай 1 січня і затверджується наказом керівника підприємства.

Інструкція

  1. Наказ про розробку штатного розкладу складається і затверджується керівником організації. Їм же обирається особа, відповідальна за оформлення цього організаційного документа. Це може бути головний бухгалтер, кадровий працівник, бухгалтер і, відповідно, сам керівник. В наказі необхідно вказати особу, відповідальну за розробку документа. У наказі має бути інформація про терміни складання штатного розкладу, узгодження його змісту та затвердження. Текст наказу може бути різним, наприклад, «Наказую: керівнику підрозділу в термін до 15 січня 2011 року підготувати і здати в бухгалтерію пропозицію по числу штатних одиниць, за розміром окладів і надбавок у 2011 році».
  2. Після цього складається штатний розклад за формою № Т-3, яка затверджена Держкомстату № 1 від 05.01.2004 року. Врахуйте, що при заповненні форми не допускаються скорочення. Найменування організації заповнюється ідентично установчим документам. Також не забудьте проставити номер розкладу. В організаційно-розпорядчому документі є графа, де необхідно вписати номер стверджує наказу, дату розпорядження і кількість одиниць в штаті.
  3. Після того як цей документ складений, він надається керівнику організації, який, у свою чергу, повинен ознайомитися і затвердити його наказом. Текст розпорядження довільний. Наприклад, «Наказую: затвердити штатний розклад від 1 січня 2011 № 3 з штатним складом в кількості 18 (вісімнадцяти) одиниць з місячним фондом заробітної плати 156789 (сто п’ятьдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дев’ять) грн».

Зверніть увагу

Зауважте, що посада співробітника, прописується в штатному розкладі, повинна відповідати посаді, зазначеної в трудовому договорі.