Як написати наказ про покарання

Як написати наказ про покарання

Робочий процес вимагає дотримання дисципліни, але, на жаль, ця вимога не завжди дотримується працівниками. Види дисциплінарних покарань та порядок їх застосування обумовлюються в Трудовому кодексі РФ. За порушення працівника можна покарати зауваженням, доганою або звільненням. Кожне покарання має бути оформлено відповідним наказом.

Інструкція

  1. Перед тим, як буде прийнято рішення про покарання, відповідно до ст.193 ТК РФ, протягом двох робочих днів, наступних після дня вчинення проступку, співробітник зобов’язаний надати пояснювальну записку. Вимагайте її і дайте людині можливість розповісти, чи були у нього дійсно поважні причини, за якими відбулося дисциплінарне порушення. Якщо пояснення працівника не задовольнило роботодавця, то необхідно писати наказ про покарання.
  2. Наказ оформляється відповідно до ГОСТ Р 6.30-2003, що регламентує ділові документи. Пишіть його на стандартному аркуші паперу формату А4. Вгорі аркуша вкажіть повне найменування підприємства, через два відступу надрукуйте по середині слово «Наказ», нижче, ліворуч проставте дату, у правій межі — реєстраційний номер наказу. Рядком нижче вкажіть назву наказу зі згадуванням виду покарання і прізвища винного.
  3. У першій частині документа опишіть суть події. Тут можна послатися на ті діючі на даний момент покарання, які вже були оформлені наказами до цього. Крім опису самого проступку вкажіть, які наслідки мало дане порушення або які вони могли бути. Пошліться на пункти посадової інструкції або колективного трудового договору, які були порушені співробітником.
  4. Напишіть про те, що представлені даним працівником пояснення не виправдовують його проступку і не доводять його невинності, тому не є підставою для звільнення його від покарання.
  5. З посиланням на ст. 192 і 193 Трудового кодексу Російської Федерації, після написаного посередині рядка слова «Наказую:», вкажіть форму покарання, яке послідує за дисциплінарне порушення.
  6. Призначте служби, які проконтролюють його виконання в частині що їх стосується і опишіть дії керівників цих служб — головного бухгалтера та начальника відділу кадрів — з забезпечення призначеного покарання. Призначте посадова особа, на яку буде покладено загальний контроль за виконанням даного наказу.
  7. В останній частині перерахуйте документи-підстави, що підтверджують вчинення проступку, довідки про величину нанесеного збитку.
  8. Підпишіть наказ від імені керівника підприємства. Можна погодити його начальником юридичного відділу.