Як написати наказ про покладання обов’язків


 

В процесі господарської діяльності компанії трапляються такі ситуації, коли основний працівник іде у відпустку або їде у відрядження. В цьому випадку керівник повинен тимчасово покласти обов’язки на іншого співробітника. Здійснюється ця процедура за допомогою розпорядчого документа — наказу.Інструкція

  1. Отримайте письмову згоду того працівника, на якого ви хочете тимчасово покласти обов’язки. Зробіть це за допомогою додаткової угоди до трудового договору. Пропишіть період виконання посадових обов’язків у тому випадку, якщо змінюється заробітна плата, вкажіть і її розмір.
  2. Також згоду можете отримати, надіславши на адресу співробітника повідомлення. Вкажіть у ньому термін, перерахуйте тимчасові обов’язки. Якщо змінюються основні, то це також слід вказати. Після цього віддайте співробітникові документ на підпис.
  3. Ознайомте співробітника з його новими обов’язками, для цього ви можете дати для отримання інформації посадові інструкції. Після ознайомлення співробітник повинен розписатися в спеціальному журналі, його підпис буде означати згоду на всі перераховані умови.
  4. Після цього складіть наказ. Вкажіть в розпорядчому документі дату, місце складання (місто). Обов’язково проставте порядковий номер документа. Напишіть причину покладання посадових обов’язків, наприклад, «з метою забезпечення дотримання норм і правил з техніки безпеки» або «у зв’язку з відпусткою співробітника, виконуючого обов’язки (вкажіть посаду)».
  5. У розпорядчому документі вкажіть і розмір доплати. Це може бути як фіксована ставка, так і процентне співвідношення до випуску продукції або наданих послуг. В наказі вкажіть ПІБ співробітника, посаду, його табельний номер. Після цього підпишіть документ, поставте синій відбиток печатки організації і віддайте на підпис співробітника.
  6. Зареєструйте розпорядчий документ в журналі наказів і віддайте в бухгалтерію для подальших розрахунків оплати праці. Не забудьте поставити позначку і в особистій картці співробітника (уніфікована форма № Т-2).