Як написати наказ про право підпису


 

Щоб керівник, головний бухгалтер чи інший співробітник, виконуючий обов’язки під час з відсутності, могли підписувати юридичні, фінансові та інші документи, необхідно наділити їх правом підпису. Для цього слід видати наказ на розробленому бланку. До нього додається документ із зразками особистих підписів вище згаданих осіб.


Вам знадобиться

— бланк наказу, встановлений на підприємстві;
- Документи підприємства;
- Трудове законодавство;
- Печатка організації;
- Зразки підписів;
- Штатний розклад.

Інструкція

  1. Наказ про наділення правом підпису, як правило, складається в довільній формі або на спеціальному бланку компанії, якщо відділ діловодства розробив його. Обов’язковим реквізитом на розпорядчому документі є назва фірми, яка має бути зазначено відповідно до статуту, іншим установчим документом. Назва наказу потрібно писати великими літерами. Після нього слід номер документа, дата його видання.
  2. Темою наказу в цьому випадку буде наділення правом підпису. Причину складання документа слід вказувати тоді, коли відбувається накладення виконання обов’язків директора чи головного бухгалтера на певний термін.
  3. В розпорядчої (змістовної частини) пропишіть назви посад, відділів, персональних даних працівників, які наділяються правом підпису. Необхідно враховувати, що право першого підпису залишається за керівником підприємства, другий — головним бухгалтером.
  4. Якщо відбувається покладання на співробітника організації обов’язків одноосібного виконавчого органу або головного бухгалтера, вкажіть термін, на який працівник наділений правом підпису.
  5. У наказі слід написати перелік документів (фінансового, юридичного, правого характеру), які має право підписувати та чи інша особа.
  6. Наказ необхідно завірити підписом директора підприємства. Ознайомлення фахівців, наділених правом підпису, з документом проводиться, як правило, кадровим працівником.
  7. До наказу додаються зразки підписів директора, головного бухгалтера та осіб, які мають право підписувати за них фінансові, правові, юридичні документи.
  8. Нерідко на час виконання обов’язків керівника чи головного бухгалтера співробітнику складається довіреність, яка так само, як і наказ про тимчасове наділення правом підпису, має силу на певний термін.