Як написати наказ з пожежної безпеки

Як написати наказ з пожежної безпеки

Кожне підприємство для здійснення пожежної безпеки має здійснити ряд заходів. Керівник підприємства повинен своїм наказом визначити обов’язки щодо її забезпечення, призначити осіб, відповідальних за пожежну безпеку, ввести протипожежний режим і т.д. Як написати такий наказ?

Інструкція

  1. Якщо ви керівник, видайте наказ з пожежної безпеки на підприємстві. Назвіть наказ «Про порядок забезпечення пожежної безпеки на території підприємства». У ньому ви повинні визначити місця, відведені для куріння; встановити порядок зберігання та прибирання складських приміщень для горючих матеріалів; розробити дії підлеглих при пожежі і порядок її гасіння і т.д.
  2. Обов’язково призначте осіб, відповідальних за пожежну безпеку, із зазначенням посади та прізвища. Вкажіть об’єкт, за який посадова особа буде відповідати. Відповідальна особа має бути в кожному структурному підрозділі підприємства (цеху, складі, майстерні, гаражі тощо). Ознайомте всіх призначених осіб з наказом. Кожен повинен розписатися після ознайомлення.
  3. Зобов’яжемо пройти обов’язковий інструктаж всіх керівників структурних підрозділів, інженерно-технічним працівникам, службовцям та робітникам. Покладіть відповідальність за проведення інструктажу на відповідальну особу. Вкажіть його посаду і прізвище. Проведення інструктажу повинно бути зафіксовано в спеціальному журналі з вказівкою дати, місця проведення під особистий підпис кожного інструктують. Не пройшли інструктаж не повинні бути допущені до роботи.
  4. Складіть і затвердите плани евакуації працівників на випадок пожежі, системи оповіщення про пожежу, порядок виклику пожежної охорони, ознайомте з ними всіх працівників. Розпорядіться повісити сповіщальні таблички з номером телефону пожежної охорони.
  5. У наказі вкажіть узгоджене з протипожежними органами місце забору води пожежними машинами, забезпечте вільний під’їзд до нього.
  6. Прийміть оперативні заходи пожежогасіння, перш погодивши їх з працівниками пожежної охорони.
  7. Наприкінці наказу вкажіть свою посаду, поставте число і підпис.