Як написати накази на відрядження

Як написати накази на відрядження

У великих компаній виникає необхідність відправляти своїх працівників для ведення переговорів і вирішення інших питань у сторонні організації, що знаходяться у віддалених містах. Директору фірми і керівнику структурного підрозділу необхідно оформити документи у відрядження. Спочатку пишеться службове завдання, а потім видається наказ на відрядження.

Вам знадобиться

документи підприємства, дані працівника, що направляється у відрядження, папір А4, комп’ютер, ручка.

Інструкція

  1. Рішення направити певного працівника у відрядження приймає перша особа компанії на підставі доповідної записки керівника структурного підрозділу. У службовому завданні прописується мета відрядження.
  2. На підставі службового завдання директор пише наказ. У шапці документа необхідно вказати повне найменування організації відповідно до установчих документів або прізвище, ім’я по батькові фізичної особи для індивідуального підприємця. Посередині аркуша формату А4 друкується назва документа великими літерами. Наказом присвоюється табельний номер і дата видання, яка відповідає даті прийняття рішення направити співробітника у відрядження.
  3. Після фрази «направити у відрядження» заповнюються поля наказу, призначені для даних фахівця. Керівник зазначає прізвище, ім’я та по батькові співробітника, що направляється у відрядження, посаду, назву структурного підрозділу, в якому працює працівник. Далі пишуться реквізити організації, в яку здійснюється відрядження (країна, місто, найменування підприємства).
  4. За даними службової записки пишеться тривалість знаходження фахівця у відрядженні, дата початку та закінчення поїздки (число, місяць, рік).
  5. У відрядження співробітник направляється в якусь організацію з певною метою, тому в наказі необхідно коротко прописати її, виділити важливість поїздки.
  6. Перебування у відрядженні підприємство повинно сплатити працівникові, так як перебуватиме співробітник повинен в іншому місті у справах фірми. За рахунок яких коштів здійснюється поїздка, в наказі прописується.
  7. Даний документ видається директором організації і відповідно підписується ним же із зазначенням його посади, прізвища та ініціалів.
  8. Кадровики повинні ознайомити спеціаліста, що направляється у відрядження, з наказом. Співробітник пише своє прізвище, ініціали, ставить підпис і дату підписання.