Як написати науково-практичну роботу

Як написати науково-практичну роботу

Виконання наукових досліджень найчастіше завершується написанням науково-практичної роботи. У ній автор у стислій формі викладає гіпотезу, що послужила відправною точкою того чи іншого експерименту, описує методику і прийоми перевірки наукового припущення, формулює висновки і вказує на доцільність продовження досліджень в даному напрямку. Які вимоги пред’являються до написання науково-практичної роботи?

Інструкція

  1. Визначте вид наукової публікації, яка стане завершальним етапом дослідження. Монографії, в яких тема розкривається з найбільшою повнотою, досить трудомісткі у виконанні, а тому пишуться досить рідко. Найбільш часто використовується такий вид як тези доповідей. Тези, як правило, включають одну-дві сторінки тексту, але не надають можливості повноцінно розкрити тему. Найбільший практичний інтерес представляють наукові статті, як рецензуються, так і нерецензіруемие.
  2. Складіть короткий план майбутньої статті. Він повинен включати вступну частину (введення в проблему), розділ, що описує методику досліджень, власне практичну частину з описом ходу експерименту, обговорення результатів, а також висновки. Завершується науково-практична робота приведенням списку цитованих джерел.
  3. Великі блоки майбутньої публікації згодом розбийте на більш дрібні частини. Зручно у вигляді тез записати на окремих картках ключові моменти, які необхідно буде відобразити в публікації, щоб потім при необхідності можна було легко міняти структуру тексту.
  4. У вступній частині роботи відзначте актуальність даної теми та її новизну. Неодмінно вкажіть мету і завдання дослідження. При необхідності коротко відобразіть досягнення або невдачі інших дослідників, раніше зверталися до цієї проблематики.
  5. Обов’язково окресліть той результат, заради якого проводилося наукове дослідження. Ним може бути створення нової методики, класифікація явищ, розробка більш ефективної навчальної програми, методична розробка і так далі. Використовуйте у викладі цілей роботи дієслова «з’ясувати», «сформувати», «обгрунтувати», «виявити» і подібні до них.
  6. В основній частині статті поставте робочу гіпотезу дослідження і опишіть методи, за допомогою яких була проведена її перевірка. Це дозволить читачеві при необхідності відтворити дослідження, якщо знадобиться перевірити достовірність результатів.
  7. Опишіть результати проведеної роботи та відзначте, наскільки вони підтверджують чи, навпаки, спростовують висунуту наукове припущення. Обов’язково вкажіть ті результати, які йдуть врозріз з наявними уявленнями або демонструють невдалі експерименти. Цілком можливо, що саме тут ховається майбутнє важливе відкриття, що стосується предмета досліджень.
  8. Якщо дозволяє формат видання, в якому передбачається опублікувати науково-практичну роботу, робіть її результатами в наочній формі: у вигляді діаграм, таблиць, графіків.
  9. У заключній частині підведіть підсумки і зробіть висновок про перспективність і доцільність проведення подальших досліджень в даній області. Визначте подальші напрями досліджень.