Як написати наукову статтю

Як написати наукову статтю

Інструкція

Для того, щоб написати наукову статтю правильно, слід дотримуватися основних принципів, які подано нижче пунктах:

- Стаття повинна відображати розвиток наукової думки;

- Усі розділи статті повинні мати зворотний зв’язок між собою;

- Повинна бути посилання на статті, раніше опубліковані з даної тематики;

- Мабуть простежуватися присутність чіткої логічної структури в компонуванні окремо взятих розділів наукової статті.

Написати наукову статтю допоможе заздалегідь побудований план, який містить такі обов’язкові підрозділи: вступ, опис використаних методів, опис результатів роботи, обговорення і головні висновки. Для опису наукової роботи, яка спричинила за собою проведення досліджень, знадобиться грамотно оформлене вступ, основною метою якого має бути доведення до відома читача основних цілей і завдань, поставлених автором статті. Основні пункти, яке повинно вміщати в себе вступ:

- Суть наукової гіпотези;

- Необхідна вступна інформація;

- Причини, які потягли за собою початок досліджень;

- Критична оцінка робіт, що проводяться раніше з даної тематики;

- Актуальність даної теми;

- Чіткий план статті.

Короткий зміст методики оцінки цілей при роботі над вступом статті зводиться до аналізу наступних пунктів:

- Максимально Чи чітко описана головна мета дослідження;

- Наявність явних протиріч при дослідженнях;

- Ступінь використання тематичної літератури;

- Актуальність теми.

Методи проведення досліджень повинні бути закономірними, вони повинні відповідати на всі питання, які пов’язані з проведенням досліджень. Усі методи повинні бути описані доступно, конкретно і логічно, щоб дати можливість кожному вченому, що має належну кваліфікацію та обладнання, згідно з даними, провести подібний експеримент. Результати роботи повинні підтверджувати або спростовувати гіпотезу, висловлену у вступі. Цей розділ може включати в себе графіки, малюнки і все, що допоможе спростити узагальнені дані. У висновках необхідно коротко викласти результати проведеного дослідження. Завершальним розділом наукової статті повинен бути реферат, що включає в себе цілі, методи, результати досліджень і висновки автора.