Як написати навчальний план

Як написати навчальний план

Педагогу, як і будь-якому творчому професіоналу, слід готувати попередній план заняття, навчального тижня або півріччя заздалегідь. Потрібно це для того, щоб не «пересидіти» на якомусь предметі більшу кількість годин. І допомогти педагогу в цьому може документ, що зводить разом всі навчальні дисципліни і кількість годин, відведений на кожну з них. Цей документ називається навчальним планом.

Вам знадобиться

- Методичні посібники,
- Консультації з викладачами вашого навчального закладу,
- Довідники та посібники з організації навчального процесу

Інструкція

  1. Сформулюйте основні цілі педагогічного процесу у вашому навчальному закладі. Обгрунтуйте закономірність підбору навчальних дисциплін. Приділіть кілька слів кожного предмета, розкрийте його особливість. Роз’ясніть, чому дані предмети обрані і в якому зв’язку між собою вони знаходяться. Яку загальну задачу вони виконують, як працюють на розвиток дитини, як повноцінної особистості. Детально поясніть, чому ваш навчальний план відводить n-ну кількість годин на кожен предмет, ніж це обумовлено? Ця частина навчального плану в педагогічній практиці називається пояснювальною запискою або обгрунтуванням. Головна її мета — формування загального уявлення про цілі, які переслідує навчальний заклад в освітньому і виховному процесах.
  2. Приступайте до складання «сітки годин», як її називають викладачі. Ця частина навчального плану є функціональним розподілом перерахованих в першій частині основних предметів і факультативів на навчальний рік із зазначенням загальної кількості годин, відведених на той чи інший предмет. Також у сітці вказується кількість годин, відведених на перевірочні та контрольні роботи. Найзручніше оформляти цей матеріал у формі таблиці. Зробіть номінальне перерахування всіх предметів, запишіть їх у стовпчик. Список повинен бути максимально повним, якщо ваше завдання — скласти зведений навчальний план для всього навчального закладу.
  3. Присвятіть другу частину таблиці розподілу предметів на загальну кількість академічних годин. Включіть туди такі графи: загальна кількість запланованих годин, лекційні заняття, практичні (лабораторні роботи); консультації та індивідуальні заняття; контрольні, перевірочні роботи та заліки; годинник для самостійної роботи. В останній графі вкажіть способи підсумкової перевірки студента / школяра — іспит, залік.

Зверніть увагу

У сітці годин предмети слід розподілити блоками — гуманітарні предмети, предмети природничо-математичного напрямку, додаткові та розвиваючі дисципліни. Кожен такий блок повинен закінчуватися графою «Разом», до якого вам необхідно вказати загальну кількість годин, відведених на кожен вид навчальної діяльності.

Корисні поради

Оформляйте сітку годин відповідно до вимог вашого керівництва. У школі, училищах і вузах зазвичай оформляється стандартна «шапка». У ній вказується повна назва навчального закладу (великими літерами в центрі документа), нижче — відступається місце для підтверджують підписів і печаток директора або завуча. Далі додайте в центрі заголовок — «Навчальний план», вкажіть часовий період, наприклад, «2011-2012 навчальний рік». Далі повинна слідувати сама таблиця.