Як написати памфлет

Як написати памфлет

Слово «памфлет» походить від словосполучення «pamm filego» (лат.) — «все запалювати». Один з головних ознак цього жанру — висока емоційність. Однак у такому тексті недостатньо підтримувати загострення пристрастей. Треба зуміти скористатися набором аргументів і комічними засобами.

Інструкція

  1. Виберіть тему для памфлету. У текстах цього жанру розглядаються соціально-політичні проблеми. Виберіть ситуацію, яка відноситься до цієї сфери і викликає у вас почуття обурення чи просто незгоди. Емоційне ставлення до даного питання — обов’язкова умова. Не плутайте соціально-політичну сферу з проблемами морально-етичного порядку — це вже предмет не памфлету, а фейлетону.
  2. Зберіть усі факти по темі. Незважаючи на те, що в тексті буде виражена суб’єктивна точка зору, вам необхідна аргументація і весь спектр об’єктивних відомостей, щоб читач, розібравшись у питанні, зміг оцінити, наскільки ви праві. Також це запобіжить можливим нападки опонентів — чим точніше і повніше буде фактичний ряд, представлений в тексті, тим менше шансів знайти у ваших міркуваннях помилку буде у противників.
  3. Проаналізувавши всі зібрані відомості, виявите логічні зв’язки і знайдіть їх порушення, яке і призвело до проблемної ситуації. Ваша мета — за допомогою памфлету звернути увагу читачів на цю помилку і закликати до її виправлення.
  4. Втім, якби ви прямолінійно виконали цю мету, прямим текстом написавши про проблему та її вирішення, у вас вийшла б аналітична стаття. Для створення саме памфлету потрібно дотримуватися правила побудови тексту. У вступі необхідно підвести читача до теми памфлету. Можна в декількох реченнях розповісти про момент виникнення проблеми або навести кілька яскравих фактів, які її ілюструють.
  5. В основному тексті покажіть читачеві логічний зв’язок зібраних фактів, поміркувати про причини виникнення проблеми, дійових осіб і мотиви їх дій, припустімо, як ситуація буде розвиватися далі і як можна вирішити проблему.
  6. Відмітна риса памфлету — полемічність. Доводьте свою точку зору, спростовуючи думку опонента (це може бути конкретна людина або група осіб, що виражають одна думка). При цьому ви повинні показати своє однозначно негативне ставлення до джерела проблеми і викликати у читача різку неприязнь до нього. Думка автора при цьому виражається за допомогою сатиричних прийомів — саркастичних відступів, ремарок, іронічних коментарів. Використовуйте підтекст для того, щоб донести свою думку до читача в тих випадках, коли говорити відкрито неможливо. Тут вам на допомогу прийдуть художні засоби — метафори, алюзія, порівняння і т.д.
  7. Ви можете використовувати форми, типові для літератури — напишіть памфлет, «замаскований», наприклад, під казку, уривок п’єси, байку або міф. Таким чином ви зможете більш широко задіяти підтекст, зробивши з героїв реальної ситуації вигаданих персонажів і надівши на себе самого як оповідача «авторську маску». Така маска будуть підказувати читачеві, яку точку зору ви відстоюєте і в той же час створювати додатковий комічний ефект, підкреслюючи безглуздість проблемної ситуації.
  8. Для того щоб написати памфлет, автору недостатньо володіти тільки талантом сатирика, який висміє опонентів. Оскільки тема памфлету лежить у сфері політичної, необхідно мати широкий кругозір і відмінно розбиратися в соціально-політичній обстановці в країні і в світі. Іронічний коментатор повинен стати ще й хорошим аналітиком.