Як написати педагогічну характеристику на учня


 

У сучасній педагогічній науці є поняття «модель випускника». Для першої, другої і третьої ступенів навчання свої критерії моделі. Вивчення наближеності учня до даної моделі дасть можливість найбільш повно і об’єктивно написати педагогічну характеристику.Інструкція

 1. Складіть план діяльності з вивчення особистості учня. У ньому мають бути відображені такі види роботи:
   - Психолого-педагогічне тестування та анкетування;
   - Індивідуальні бесіди, зустрічі з батьками;
   - Створення ситуацій для прояву особистості;
   - Спеціальні тренінгові вправи;
   - Спостереження, залучення в суспільне життя;
   - Відображення результатів у спеціальному щоденнику розвитку класу;
   - Створення первинної характеристики і поступове її доповнення.


 2. Виділіть у характеристиці кілька основних пунктів.
    1. Загальні відомості.
    2. Пізнавальна діяльність.
    3. Життєва і моральна позиція.
    4. Культура особистості.
    5. Психологічні особливості.
    6. Здоров’я.


 3. У розділі «Пізнавальна діяльність» охарактеризуйте ставлення учня до навчання, його поведінка на уроці, готовність і здатність до продовження освіти. Відзначте, усвідомлено чи учень відноситься до осягнення знань, чи прагне їх реалізувати, чи здатний використовувати знання на практиці. Чи може він раціонально організувати свою працю, займатися самоосвітою, дослідницькою роботою? Оцініть його здатність міркувати і креативність.


 4. У розділах «Культура особистості, життєва і моральна позиція» відзначте
   - Правову культуру учня;
   - Комунікативність, культуру спілкування (відношення до однокласників, вчителям, малюкам, батькам);
   - Визнання цінності гармонійних відносин між людьми (доброта, правдивість, чуйність, сміливість, гуманізм);
   - Ставлення до людей іншої віри, національності (толерантність і її відсутність);
   - Чесність, сміливість, принциповість, вміння відстоювати свої погляди і переконання;
   - Рівень вихованості (скромність, дисциплінованість, акуратність).


 5. Серед психологічних особливостей вкажіть ступінь серйозності або легковажності, товариськості або замкнутості, ініціативності або пасивності. Позначте тип темпераменту (сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік) або виділіть небудь особливості темпераменту.


 6. У частині «Здоров’я» повинні бути відповіді на наступні питання. Здоровий чи спосіб життя веде учень (відношення до куріння, алкоголізму, наркоманії)? Чи має він усвідомлене ставлення до здоров’я і фізичної культури? Чи вміє діяти в надзвичайних ситуаціях?Корисні поради

Не слід вважати, що весь цей матеріал має відображати характеристика. Залежно від особливостей учня вибирати необхідно те, що є яскраво вираженим у ньому як в особистості.