Як написати план дипломної роботи


 

Дипломна робота виконується на останньому етапі навчання. Від правильного складання плану, за яким надалі буде викладено змістовний матеріал, може залежати і результат захисту. Часто саме з композиції роботи експерти оцінюють рівень теоретичної та методичної підготовки автора.


Вам знадобиться

— наявність теми дипломної роботи;
- База проведення дослідження;
- Консультація наукового керівника.

Інструкція

  1. Почніть написання плану з введення, в якому будуть відображені актуальність, новизна, теоретична і практична значущість роботи, мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження. Обсяг цієї частини в плані відображається в обсязі 2-4 сторінок.
  2. Продумайте зміст основної частини роботи. Від цього буде залежати розбиття її на частини: голови і параграфи. Якщо дипломна робота носить реферативно-описовий характер (історична, філософська та ін), то частини її будуть носити теоретичний характер: історичний огляд, загальний теоретичний огляд, деталізація проблеми, можливості вирішення проблеми. У дослідно-практичній роботі теоретична частина скоротиться, а опис, апробація та реалізація досвіду позначиться в другій частині диплома.
  3. Використовуйте структуру, що складається з трьох частин, якщо експеримент проводиться на базі дослідження (освітня установа, виробництво). У першому розділі опишіть детально об’єкт дослідження (то масштабне явища, яке вивчаєте); у другому розділі уявіть предмет дослідження (те, за допомогою чого будете це вивчення проводити); третій розділ присвятіть опису дослідно-експериментальної роботи.
  4. Зробіть висновки по виконаній роботі, які відобразіть в ув’язненні. Послідовно викладіть логіку дослідження та результати. Ця частина роботи може бути розділена на складові: висновки з проведеного експерименту, висновок по підтвердженню або спростуванню гіпотези дослідження, перспективи для подальшої роботи.
  5. Оформіть бібліографічний список використаної літератури. Всі джерела списку повинні бути відображені в тексті роботи. Список оформляється за алфавітом.
  6. Помістіть додаткові матеріали, які захаращують текст роботи, в програми: документи, діагностичні матеріали, схеми, таблиці та ін
  7. Оформіть план роботи у вигляді змісту, в якому містяться всі заголовки і вказуються сторінки, з яких вони починаються. Розташуйте назви глав один під одним, а параграфи кожного розділу напишіть зі зміщенням на 3-5 знаків вправо стосовно назвою глави. Пишіть всі заголовки з великої літери без крапки на кінці.

Зверніть увагу

Будь-які зміни розробленого плану дипломної роботи можуть відбитися і на змісті, і навіть на назві диплома. Внаслідок того, що теми випускних робіт затверджуються до початку їх написання, то і план по можливості необхідно скласти заздалегідь і намагатися чітко його дотримуватися.

Корисні поради

Кожен заголовок повинен відображати суть того, що написано в роботі, і складатися, по можливості, з ключових слів, тобто відображати основний зміст.

Заголовки, зазначені в плані роботи, повинні в точності повторюватися в тексті без скорочень і змін.