Як написати план розвитку відділу


 

Одним їх найпотужніших важелів управління будь-яким підприємством є планування. Розробка планів — відповідальний процес, в якому використовуються методи статистичного та економічного аналізу, теорія ймовірності, математичне прогнозування і т.п. Не випадково написання плану розвитку відділу чи підприємства доручається керівникам або топовим менеджерам, людям, які вміють бачити перспективу, ставити завдання й визначати стратегічні напрямки.Інструкція

  1. План розвитку відділу необхідно писати з урахуванням загального плану розвитку компанії. Вивчіть і проаналізуйте його, а також проведіть аналіз роботи вашого підрозділу, складіть чітке уявлення про наявних трудових і матеріальних ресурсах, обладнанні та обчислювальної техніки.
  2. Визначте терміни плану. Якщо це план розвитку, то термін його явно буде перевищувати рік. Оптимальним терміном стануть 3 роки, максимум — 5 років. Сформулюйте завдання, які поставлені перед вашим відділом, уточніть строки виконання кожного завдання. Продумайте шляхи і рішення, які необхідні для здійснення поставлених перед відділом завдань і прикиньте, чи вистачить у вас наявних трудових і матеріальних ресурсів для виконання поставлених завдань у встановлені терміни.
  3. Якщо кадровий склад відділу не дозволяє забезпечити виконання термінів, то не завжди цю проблему можна вирішити набором додаткових штатних одиниць. Оскільки мова йде про розвиток, передбачте в своєму плані навчання співробітників, тренінги та курси підвищення кваліфікації. Підвищення професіоналізму співробітників відділу має стати обов’язковою частиною плану розвитку.
  4. Продумайте, яким чином скласти і впровадити систему робочих регламентів, що дозволяє отримувати об’єктивну оцінку діяльності всього відділу і кожного його співробітника. Вивчіть принципи міжнародної системи менеджменту якості, яка вже впроваджена на багатьох російських підприємствах. Включіть в план проведення сертифікації співробітників.
  5. У плані розвитку відділу передбачте модернізацію існуючого та встановлення нового обладнання, засобів обчислювальної техніки. Подумайте про те, які засоби програмного забезпечення необхідно буде встановити. Бути може, має сенс включити в план розвитку впровадження автоматизованої системи обліку або інформаційних систем, використання яких дозволить підвищити продуктивність і якість роботи відділу.
  6. Розпишіть виконання плану по місяцях або кварталах. Намітьте етапи і терміни їх реалізації. Призначте виконавців і відповідальних, які будуть контролювати виконання етапів плану і приступайте до наміченого.