Як написати портфоліо вчителя


 

Портфоліо вчителя є способом накопичення та оформлення матеріалів, які показують рівень професіоналізму, а також уміння вирішувати свої професійні завдання. Портфоліо демонструє рівень підготовленості педагога, його активність у навчальних, а також позанавчальних видах діяльності.Інструкція

  1. У розділі про загальні відомостях прізвище, ім’я та по батькові напишіть чітко і яскраво, щоб вони добре запам’яталися з першого перегляду. Вказувати рік народження чи ні — питання досить спірне. Краще поруч з ПІБ помістити свою фотографію.
      
  2. У розділі «освіта» вкажіть основну спеціальність, а також кваліфікацію по диплому. При наявності декількох дипломів тут потрібно перерахувати все.
  3. Розділ про трудову та педагогічної роботи вказує положення на кар’єрних сходах. У ньому вказуються всі навчальні заклади, де вдалося попрацювати. Цей розділ демонструє педагогічний досвід, його різноманітність і є одним з ключових параметрів при оцінці вчителя. Дана графа вимагає постійного оновлення.
  4. У розділі «підвищення кваліфікації» вкажіть семінари, курси в яких вдалося взяти участь і проявити себе. Детально опишіть найбільш значимі епізоди з практики підвищення кваліфікації. Графа «листи подяки, грамоти, нагороди» дає можливість судити про індивідуальний розвиток педагога.
  5. Розділ результатів педагогічної діяльності відображає матеріали, які свідчать про досягнення учнів в освоєнні освітніх програм, сформованості ключових компетентностей у них по предмету, що викладається. Також в ньому мають бути представлені порівняльний аналіз діяльності педагога на базі контрольних зрізів; результати участі вихованців у конкурсах, олімпіадах; відомості про надходження за фахом у ВНЗ; відомості про кількість медалістів і так далі. Матеріали цього розділу дають уявлення про динаміку педагогічної діяльності вчителя.
  6. Розділ науково-методичної діяльності включає методичні матеріали, які підтверджують професіоналізм педагога, участь у творчих та професійних конкурсах, розробці авторських програм, проведенні наукових досліджень, підготовки творчого звіту, статті, доповіді, реферату.
  7. Позаурочна діяльність з предмету, що викладається. В цей розділ впишіть список проектів, навчально-дослідних робіт, рефератів, творчих робіт, виконаних по предмету учнями; список переможців інтелектуальних марафонів, змагань, конкурсів, переможців олімпіад; відеокасети і фотографії проведених позакласних заходів; програми роботи факультативів та гуртків.
  8. Навчально-матеріальна база. Цей розділ повинен містити список довідкової літератури та інших словників по предмету; приклади творів та рефератів, збірників задач, вправ, дидактичного матеріалу; аудіо-і відеопосібника; ступінь використання комп’ютера, комп’ютерних засобів навчання; опис технічних засобів для навчання; список наочних посібників і, за бажанням вчителя, інші документи.