Як написати посадові інструкції співробітників відділу

Як написати посадові інструкції співробітників відділу

Щоб упорядкувати роботу відділу і визначити зону відповідальності для кожного співробітника, вам необхідно розробити посадову інструкцію на кожне робоче місце. Це свого роду стандарт відділу, за невідповідність вимогам якого співробітник може отримати дисциплінарне стягнення або навіть бути звільнений. Але головна мета написання посадових інструкцій — визначити для кожного коло його завдань і обов’язків.

Інструкція

  1. Оформлення цього документа має відповідати ГОСТ Р 6.30-2003. У ньому мають бути відображені загальні положення, перераховані функції, що їх конкретним співробітником на конкретному робочому місці, обов’язки, які він повинен виконувати відповідно до займаної посади. У посадовій інструкції також необхідно перерахувати права, обумовити його відповідальність і визначити порядок взаємовідносин з працівниками інших посад.
  2. У загальних положеннях пошліться на локальні нормативні акти, якими регулюються трудові відносини на вашому підприємстві, а також на положення про відділ. Ці документи є правовою основою для написання посадових інструкцій. Встановіть сферу діяльності працівника і визначте порядок його призначення на дану посаду і заміщення по ній під час хвороби або відпустки. Перерахуйте кваліфікаційні вимоги до посади.
  3. Продумайте всю технологію роботи відділу, складіть схему і визначте по ній ті обов’язки, які слід виконувати кожному. Перерахуйте в посадовій інструкції на кожне робоче місце ті функції, які співробітник повинен виконати для забезпечення безперебійної роботи відділу.
  4. Перерахуйте для кожного обов’язки, які передбачає посада. Чим вона вища, тим більша кваліфікація повинна вимагатися для виконання цих обов’язків. Перерахуйте конкретні завдання, які повинен вирішувати спеціаліст на даному робочому місці. Пропозиції слід починати зі слів: «забезпечує», «контролює», «бере участь», «курирує» і т.п.
  5. Визначте права, який має співробітник, що займає цю посаду, які дозволять йому безперешкодно виконувати покладені на нього обов’язки та функції. Встановіть види відповідальності за те, що фахівець не зміг скористатися наданими правами, за невиконання обов’язків в строк або неналежне їх виконання.
  6. Складіть список тих посадових осіб, з якими фахівець повинен взаємодіяти з роботи і з якими він має підтримувати службові відносини. Визначте порядок і терміни обміну інформацією, порядок документообігу.