Як написати посадову інструкцію

Як написати посадову інструкцію

Працівник, займаючи певну посаду, зобов’язаний знати, які вимоги пред’являються до його роботи, що і як йому потрібно виконувати. Для цього існують посадові інструкції. Але їх складання, оформлення і зміна ніяк не регламентується нормативними правовими актами, це робиться за бажанням роботодавця. Що в такому випадку необхідно вказувати в посадовій інструкції?

Інструкція

 1. Оформіть шапку посадової інструкції, в якій вкажіть:

  - Повна назва організації (якщо це філія, то пропишіть його найменування) у лівому верхньому куті;

  - У правому верхньому кутку грифи затвердження та погодження (посада повністю, підпис і розшифровка затверджує (погоджує), дата затвердження (погодження)). Інструкція набирає чинності з дати затвердження документа;

  - Нижче з правого боку напишіть найменування документа і посади (наприклад, «Посадова інструкція майстра дільниці котелень і теплових мереж»), дату складання та номер.
 2. У першому розділі «Загальні положення» вкажіть назву посади за штатним розкладом; вимоги до освіти, стажу роботи і віку (якщо є); місце в ієрархії підприємства (кому підпорядковується посадова особа і хто підпорядковується йому); по яким умовам призначається, заміщається, звільняється з посади; можливість суміщення; якими документами керується при роботі.
 3. У розділі «Посадові обов’язки» визначте напрямок діяльності працівника, мети його роботи для підприємства. Тут же вкажіть і його функції, форми участі спеціаліста в управлінні організацією (підприємством, відділом тощо): погоджує, контролює, виконує, курирує і т.д.
 4. У наступному розділі «Права» визначте, які права має посадова особа відповідно до трудового договору і трудовим законодавством Російської Федерації (наприклад, «давати підлеглим йому працівникам ділянки обов’язкові до виконання доручення», «знайомитися з проектами рішень керівника, що стосуються діяльності відповідного структурного підрозділу або ділянки виконуваної ним роботи »і т.д.).
 5. У четвертому розділі «Відповідальність» вкажіть, за що несе відповідальність працівник, в яких випадках на нього може бути накладено стягнення (наприклад, «майстер дільниці котелень та теплових мереж несе відповідальність за недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт очолюваного ділянки» і т.д .).
 6. Ознайомте працівника з посадовою інструкцією під розпис. Лист ознайомлення, де ставляться дата і підпис посадової особи, додається до інструкції.

Корисні поради

1. Для кращого сприйняття тексту посадової інструкції розбийте його на розділи та пункти, які пронумеруйте римськими і арабськими цифрами відповідно.

2. Використовуйте «Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів та інших службовців» в редакції постанови Міністерства праці України від 21.01.2000 р. № 7, у якому зазначені кваліфікаційні характеристики багатьох посад.