Як написати практичну роботу

Як написати практичну роботу

Щоб пройти атестацію і бути допущеним до заліку чи іспиту, студенту протягом семестру (заочникам — під час сесії) необхідно здавати різні письмові та творчі роботи. Серед переліку необхідного є і написання практичних робіт.

Вам знадобиться

Базові теоретичні знання, аналітичні та дослідницькі здібності, комп’ютер і навички роботи на ньому

Інструкція

 1. Практична робота — це той вид звітних документів, в якому вам необхідно повною мірою проявити не лише свої теоретичні знання з предмета, а й набуті практичні навики.
 2. При написанні практичної роботи вам також знадобляться ваші аналітичні здібності. На початку, щоб скласти план практичної роботи з її основними структурними частинами та їх коротким змістом, і в кінці, для написання висновків.
 3. Головною метою практичної роботи є вирішення поставленої перед вами проблемної ситуації. Тому вам, можливо, буде потрібно сформулювати завдання і засоби для досягнення мети, а також гіпотези, якщо практична робота носить дослідницький характер.
 4. Основна частина практичної роботи повинна містити кількісний і якісний аналіз отриманих вами результатів, а також самі розрахунки.
 5. Якщо робота виконується з математики, інформатики, фізичним дисциплін, астрономії, то основна частина буде являти собою виконані математичні дії, алгоритми та логічні висновки. Власне, кількість цифр і символів в цьому випадку значно перевищить кількість тексту.
 6. Перш ніж написати таку практичну роботу, вам потрібно буде ознайомитися не тільки з відповідним теоретичним розділом у методичці або підручнику, а й освоїти навички роботи з відповідним програмним забезпеченням (наприклад, пакет Microsoft Office, Adobe Photoshop) і вивчити основи мов програмування. Метод розрахунків вручну трудомісткий і практично зжив себе.
 7. Як правило, практичні роботи з природничих наук менш об’ємні, ніж роботи з гуманітарних предметів.

  Для грамотного оформлення розрахунків і обчислень використовуйте умовні позначення і графічні способи надання інформації — гістограми, діаграми, графіки. Також рекомендуємо використовувати таблиці.
 8. Практичні роботи з психології, соціології, культури і мистецтва, журналістики та іншим гуманітарним галузей знань носять творчий характер. У них вам необхідно представити своє бачення запропонованої проблеми або ж описати проведене дослідження, експеримент.
 9. Проте, за її виконанні все одно доведеться дотримуватися структурних вимог — вступ, безпосередньо опис виконаної роботи, укладання та перспективи роботи в заданому напрямку.

Зверніть увагу

Будь-яка практична робота — це підбиття підсумків за актуальний період навчання. Перед її написанням переконайтеся, що добре засвоїли теорію, і, при необхідності, її повторіть.