Як написати правильно введення

Як написати правильно введення

Важливою складовою частиною будь-якого наукового праці є введення. Мета його написання — надати потенційному читачеві огляд про роботу. Після ознайомлення з введенням він приймає остаточне рішення про те, чи є необхідність в подальшому читанні. Саме тому в цьому розділі висвітлюються не тільки основні моменти наукової праці, а й актуальність та практична необхідність досліджуваної теми в цілому. Незважаючи на гадану простоту, написання вступу викликає труднощі у багатьох учнів.

Вам знадобиться

Дослідницька робота
Список використаної літератури

Інструкція

  1. Напишіть обгрунтування актуальності проблеми, порушеної при написанні наукової роботи. Вкажіть важливість її дослідження, необхідність у нових знаннях в цій галузі.
  2. Опишіть ту літературу, яку використовували при написанні своєї роботи. Важливо показати не лише свою обізнаність у даному питанні, а й знання праць колег та наукових діячів, також займаються дослідженнями в цій галузі.
  3. Складіть цілі і завдання, які ставите перед собою при написанні роботи. Намагайтеся, щоб формулювання були лаконічними і чіткими.
  4. Наведіть гіпотезу. У ній повинні відображатися припущення і результати, до яких прийде дослідник при завершенні своєї роботи.
  5. Опишіть предмет і об’єкт дослідження.
  6. Вкажіть методи дослідження, до яких плануєте звертатися. Дайте короткий опис кожного з них.
  7. Сформулюйте перспективи, які виникнуть при підтвердженні гіпотези. Постарайтеся підтвердити передбачуване фактами та посиланнями на статті, де вже порушувалися ідентичні питання.
  8. Покажіть структуру роботи. Цей пункт багатьма навчальними закладами опускається. Деякі ж, навпаки, надають йому важливість і вимагають докладно розписати кількість глав, вказавши короткий зміст кожної.

Зверніть увагу

При описі актуальності досліджуваної проблеми слід привести 2-3 точні фрази, сказані авторитетними представниками тієї галузі науки, в якій проводиться робота.

Корисні поради

Включіть у запровадження опис праць тих наукових діячів, які вирішували подібну задачу. При цьому вкажіть, чим відрізняється підхід, обраний вами. Виклад має бути ясним, без використання недвозначних фраз і формулювань.

Якщо введення пишеться для дипломної роботи, то в ньому необхідно також висвітлити наукову новизну теми та практичну значимість проведених досліджень.