Як написати претензію на договір

Як написати претензію на договір

Укладаючи договір на поставку продукції або виконання робіт, сторонам доводиться продумати кожен його пункт таким чином, щоб при виникненні суперечок і розбіжностей не було можливості невірного тлумачення його змісту і всі умови угоди були ретельно прописані. Все це виявляється дуже важливим при настанні тих самих обставин коли умови договору виявляються порушені. У такому випадку, спираючись на договір, потрібно скласти претензію, яка допоможе розібратися у виниклих проблемах в досудовому порядку.

Інструкція

 1. Складіть претензію в довільній формі, оскільки не існує єдиного встановленого зразка.

  Почніть оформлення документа з вказівки організації-адресата (повне найменування), поштових реквізитів, а також посади, прізвища та ініціалів її керівника. У протилежному куті аркуша поставте кутовий штамп своєї організації з повними реквізитами і зареєстрованим номером вихідного документа.

  Тут же повідомте номер договору, порушення умов якого послужило причиною до створення даної претензії.

  У центрі листа розташуйте назва документа «ПРЕТЕНЗІЯ».

  Далі коротко викладіть зміст договору, який був укладений між сторонами.
 2. В основній частині документа викладіть суть претензії, опишіть за пунктами виконані і порушені умови договору. Повідомте обставини, хід виконання угоди кожної зі сторін. Детально опишіть ті пункти, в яких контрагент не виконав взяті на себе зобов’язання, із зазначенням конкретних сум і термінів.
 3. Розмістіть інформацію (при великих обсягах) про хід виконання окремих робіт чи проведення платежів відповідно до договору в таблиці, для зручності вивчення контрагентами. Крім того, ця таблиця може бути взята з акта звірки, якщо він був вже підписаний сторонами. Або навпаки, послужити підставою для його створення.
 4. Перерахуйте упущену вигоду, прямі і непрямі збитки, завдані вашої організації недотриманням опонентом умов договору. Тут слід посилатися на конкретні статті закону, які дозволяють вам вимагати відшкодування зазначених збитків.
 5. У заключній частині, на підставі наведених розрахунків, виведіть підсумкову суму претензії і запропонуйте партнерам задовольнити претензійну вимогу. Нагадайте, що наступним кроком, у випадку відмови, стане звернення до арбітражного суду з позовною заявою про відшкодування понесених збитків.

  Перерахуйте документи, які будуть додаватися до Претензії, в якості доказової бази.

  Поставте дату складання, вкажіть посаду та ПІБ керівника, який підписав документ.

Корисні поради

Складіть претензію як мінімум у двох примірниках. Один з них вручите контрагенту таким чином, щоб у вас була відмітка про відбувся інформуванні опонента (квитанція про відправку рекомендованим листом, повідомлення про вручення або штамп підприємства та розпис уповноваженої особи).