Як написати проекти початкових класів

Як написати проекти початкових класів

За допомогою розробки проектів учні початкових класів розвивають свій пізнавальний інтерес, самостійно знаходять спосіб вирішення поставленої проблеми. А педагоги і батьки, допомагаючи учневі, стимулюють його творчу активність. Технологія роботи над проектом має певну послідовність взаємопов’язаних етапів.

Інструкція

 1. Підготовчий етап.

  Підготовка до розробки проекту здійснюється на занятті з усіма дітьми класу. Учитель відбирає можливі теми і пропонує учням вибрати вподобану тему проекту. При цьому, над одним проектом можуть працювати відразу кілька учнів. Теми можуть бути запропоновані й учнями. На цьому етапі відбувається встановлення співпраці вчителя і учнів, висловлюються ідеї та гіпотези щодо методів вирішення проблеми в проекті. Учні входять у стан зацікавленості завданням, ставлять запитання. Учитель актуалізує проблему і виводить мислення учнів на пошуковий рівень.
 2. Етап планування.

  На наступному занятті відбувається розподіл ролей між учнями. Тому додатково виділяються підтеми, і кожен учень вибирає одну з них для себе, для самостійної роботи. Діти об’єднуються в малі команди для виконання роботи. Учитель вислуховує ідеї дітей, підказує, як знайти джерела збору матеріалу і методи його обробки. Додатково проговорюються вимоги до оформлення результатів роботи. Якщо проект об’ємний, вчитель заздалегідь готує літературу, якою можуть скористатися діти, визначає галузі пошукової діяльності.
 3. Етап дослідження.

  Дітьми спільно з дорослими (педагогами, батьками) проводиться збір та уточнення інформації. Діти діляться результатами зібраних матеріалів. Відбувається розвиток пізнавальної активності, самостійності. Учні в групах, а потім у класі спільно уточнюють, як буде представлений проект: виставка, презентація, звіт, альбом, відеофільм, захід і ін
 4. Етап оформлення матеріалів.

  Учні під керівництвом вчителя оформляють результати у відповідність з прийнятими правилами. При цьому відбувається додатково та обговорення результатів, аналізується вся інформація, отримана раніше. Результати діяльності описуються і представляються у вигляді доповіді.
 5. Етап рефлексії.

  Проводиться аналіз виконання проекту в колективі учнів: успіхи та невдачі, їх причини. Проводиться аналіз досягнення поставленої мети. Учитель робить акцент на успіхах учнів, закріплює отриманий результат.
 6. Етап презентації.

  Це своєрідний захист проекту. Відбувається демонстрація продукту роботи, колективне виступ дітей. Можна провести екскурсію по знову з’явився музею або виставці, де діти виступають гідами, екскурсоводами і навіть перекладачами. Кожна дитина виконує свою роль при захисті проекту, отримує оцінку своєї праці. Тільки при проходженні всіх етапів роботи над проектом можуть бути досягнуті позитивні результати.

Зверніть увагу

Проекти розвивають творчість і активність дітей, але від вчителя вимагається виконання додаткових дій: встановлення контактів у групах та підгрупах, підбір літературних джерел.

Корисні поради

Ще до початку роботи над проектом учитель повинен переконатися, що кожен учень чітко уявляє область і обсяг своєї роботи над проектом.

Слід постійно розмовляти з дітьми по темі проекту, знати, як школярі намагаються висловити свої ідеї поза школою.

Можна пропонувати дітям та індивідуальні проекти, але робота в групі допомагає молодшим школярам успішніше вирішити поставлену задачу, проявити свій талант у тій галузі, яка йому доступна.