Як написати програму для мікроконтролера


 

Написати програму для мікроконтролера при знанні основ мов програмування дуже просто. Треба тільки визначитися, який мікроконтроллер ви хочете використовувати. Розглянемо написання програми для PIC16F877, який включає в себе різноманітні технології та інтерфейси і вельми непоганий по робочих характеристиках.Інструкція

  1. Запустіть заздалегідь встановлену програму MPLAB і виберіть пункт в меню Project / project Wizard. Потім відкриється вікно, де натисніть «Далі». У списку доступних мікроконтролерів виберіть PIC16F877 і натисніть «Далі».
  2. У вікні, виберіть компілятор, який займеться обробкою коду вашої майбутньої програми. Обов’язково виберіть пункт HITECH PICC Toolsuite в списку Active Toolsuite. Це компілятор Сі мови. Потім задайте ім’я для проекту (TestPIC) і вкажіть його директорію. Не пишіть російськими буквами, інакше при відкритті файлів будуть виникати проблеми. Натисніть «Далі», а потім «Готово». Отже, порожня заготівка проекту готова.
  3. Натисніть File / New. У вікні Untitled виберіть File / Save as … Вкажіть ім’я TestPIC.c і перейдіть в папку з проектом. Поставте галочку біля Add File to Project. Нижче помістіть цей код у відкрите вікно проекту # include
    __CONFIG (0x03F72); int i = 0; void main (void) {T0IE = 0; GIE = ​​0; TRISB = 0; PORTB = 0; while (1 == 1) {PORTB + +; for (i = 0; i

  4. Відкрийте Configure / Configuration Bits … Тут встановіть значення опцій для проекту: Oscillator — HS (в ролі тактового генератора бует кварцовий резонатор), WatchDog Timer — Off (відключення скидання мікроконтролера), Power Up Timer — On (перебування МК в стані скидання), Brown Out Detect — On (скидання при падінні харчування), Low Voltage Program — Disabled (заборона на використання низьковольтного внутрісхемного програмування), Flash Program Write — Enabled (дозвіл запису в пам’ять програм), Data EE Read Protect — Off (дозвіл читання даних пам’яті МК ), Code Protect — Off (відключення захисту коду МК).
  5. Відкомпілюйте код. Для цього натисніть Project / Build All. Після закінчення компіляції з’явиться вікно про успішне завершення. Після цього в папці проекту з’явиться файл TestPIC.hex, в якому буде міститися спеціальний код. Запишіть його в мікропроцесор за допомогою програматора.