Як написати програму для початкової школи

Як написати програму для початкової школи

Будь-яка навчальна програма розробляється, виходячи з вимог до навчальної діяльності, і на основі загальної освітньої програми, навчального плану та авторських напрацювань вчителя. Незважаючи на те, що власні методи навчання вчителі відіграють величезну роль в процесі навчання школярів, навчальний план та загальну освітню програму неможливо не враховувати, тому що навчання в школі має йти злагоджено і гармонійно з усіх предметів.

Інструкція

  1. Складіть загальну характеристику предмета та його місця в навчальному курсі. Опишіть предметні, компетентнісний та особистісні результати, які передбачається досягти після закінчення курсу. Позначте зміст навчального предмета.
  2. Складіть тематичний план предмета. У тематичному плані повинні бути поурочно розписані теми навчання за календарними датами, кількість годин, покладене на кожну тему та короткий зміст кожного уроку. Якщо в навчальному процесі планується використовувати якісь інші книги чи підручники крім рекомендованого, обов’язково вказуйте їх для кожного уроку. У тематичному плані також повинні бути позначені контрольні, перевірочні тести, підсумкові роботи. Окремо розпишіть матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу. Необхідне оснащення кожного уроку має бути також розписано в тематичному плані. Виділіть ваші авторські напрацювання і авторські уроки в окремі теми з більш детальним описом змісту таких уроків.
  3. Складіть пояснювальну записку і титульний лист програми. У пояснювальній записці опишіть цілі і завдання курсу, особливості розробленої вами програми в порівнянні з приблизною (або стандартної), терміни реалізації програми, методики і технології, які ви плануєте використовувати в навчанні, основні методи перевірки засвоюваності знань за програмою, а також обгрунтуйте вибір навчально -методичного комплекту для реалізації вашої програми. На титульному аркуші вкажіть основні відомості по програмі і навчальному курсу: найменування навчального закладу, найменування предмета, рік навчання та термін реалізації програми, дані вчителя, що склав програму, а також автори, на основі розробок яких складена програма (наприклад, автори підручника чи примірної програми ).