Як написати програму додаткової освіти

Як написати програму додаткової освіти

Будь-яке установа, де займаються навчанням і вихованням дітей, має працювати за програмою. Це стосується не тільки загальноосвітніх шкіл і дитячих садів, а й різних гуртків, секцій і студій. Принцип варіативності педагогічного процесу допускає застосування різних програм, в тому числі авторських та експериментальних. Вони повинні відповідати російському законодавству. Крім того, будь-яку програму необхідно оформити відповідно до методичних рекомендацій, розроблених Міністерством освіти.

Вам знадобиться

- Методичні розробки по темі.

Інструкція

  1. Будь-яка програма починається з титульного аркуша. Вкажіть повне найменування вашої установи додаткової освіти. Напишіть, як називається ваша програма, де і ким вона була затверджена, а також вік дітей та період, на який розрахована програма. На титульному аркуші мають бути прізвище, ім’я та по батькові автора або групи авторів, рік розробки і місто, в якому знаходиться ваша установа. Оформляється титульний лист відповідно до Держстандарту Р 6.30-97
  2. Напишіть пояснювальну записку. У ній необхідно вказати спрямованість вашого гуртка чи студії (естетична, туристсько-краєзнавча, спортивна і т. д.). Розкажіть, наскільки ваша програма педагогічно доцільна і в чому полягають її новизна та актуальність. Детально розкажіть про вік дітей і терміни реалізації. Коротко скажіть, якій формі припускаєте проводити заняття. Напишіть, якого результату ви чекаєте і як його перевірити.
  3. Складіть навчально-тематичний план. Це таблиця, в якій вказані розділи та теми курсу, а також кількість годин на їх вивчення. Програму, яка розрахована на декілька років, необхідно розбити по роках навчання. Вкажіть, скільки годин, відведених на кожну тему, будуть використані на теоретичні та практичні заняття. В системі додаткової освіти, на відміну від школи, практичних занять має бути більше. Викладач сам розподіляє години занять.
  4. Опишіть зміст освітнього процесу. Розкрийте зміст тем та розділів, які ви вже вказали в навчально-тематичному плані. Вкажіть теоретичні питання, які передбачається розглянути, і практичну діяльність. Кількість годин у цьому розділі писати не потрібно.
  5. У розділі «Методичне забезпечення» розкажіть про методи навчання. Цей розділ включає в себе опис форм занять по кожній темі, в тому числі і таких, як конференції, семінари, екскурсії. Опишіть методи організації навчального процесу, а також форму підсумкових занять по кожній темі чи поділу.
  6. Складіть список літератури. Він може складатися з двох частин. Один список використовує педагог у своїй роботі, інший — рекомендований учням. Може бути і окремий список для батьків. Бібліографічний покажчик в даному випадку складається точно так само, як і при написанні будь-яких інших наукових робіт. Зручніше складати алфавітний список, в якому зазначено прізвище та ініціали автора, назва роботи, рік і місце видання.

Зверніть увагу

У навчально-тематичному плані відводяться окремі години на комплектування груп, ввідний і підсумкове заняття, концерти, виставки, змагання та інші заходи.