Як написати програму по предмету


 

Кожен вчитель-предметник стикається з необхідністю розробити робочу програму з своєї навчальної дисципліни. Звичайно, існують типові програми, але педагогу доводиться мати справу з конкретними учнями, рівень знань, умінь і навичок яких може бути в чомусь вище або нижче середньостатистичних показників. Робоча програма складається на основі типової, але з урахуванням конкретних умов.Вам знадобиться

— типова програма з предмета;
- Федеральні освітні стандарти;
- Дані про рівень знань, умінь і навичок учнів.

Інструкція

  1. Робоча програма з предмета, як і будь-яка інша, починається з титульного листа. Він повинен бути оформлений відповідно до державних стандартів. На титульному аркуші вкажіть повне найменування вашого освітнього закладу, назва курсу, прізвище, ім’я та по батькові автора. Тут же повинні бути дані про клас, на який програма розрахована. У нижній частині листа вказуються рік. На цій же сторінці знаходиться і гриф «Затверджую», а також прізвище, ім’я, по батькові та посаду того, хто затвердив документ.
  2. Напишіть пояснювальну записку. Назвіть типову або авторську програму, на основі якої ви розробили свою. Вкажіть, чому ви змушені були переробити існуючу програму, які зміни в неї внесли. Позначте знання, вміння та навички ви збираєтеся сформувати у дітей. Тут же містяться відомості про загальну кількість годин, що відводиться на вивчення даної дисципліни. Не забудьте порахувати годинник, призначені для контрольних робіт. Пояснювальна записка повинна бути короткою, ємною і зрозумілою.
  3. Робоча програма включає в себе перелік вимог до знань, умінь і навичок учнів. Розкажіть про рівень розвитку дітей, а також про те, наскільки він відповідає державним стандартам. Вимоги не повинні бути нижчі за ті, що встановлені типової програми.
  4. Складіть навчально-тематичний план. Він зазвичай оформляється як таблиця. Вкажіть в ній теми, розділи, кількість годин по кожному розділу, Врахуйте в ньому практичні заняття, контрольні роботи, заліки та т.п. Перевірте відповідність відведених на вивчення даного предмета годин часу, який передбачено максимальної навчальному навантаженні.
  5. Напишіть зміст навчального курсу. Воно являє собою короткий зміст матеріалу, який дається при вивченні кожної теми. Зміст дається в тій же послідовності, що і в навчально-тематичному плані.
  6. Розкажіть про засоби контролю. Кількість контрольних робіт і заліків має відповідати тому, що зазначено в навчально-тематичному плані. Прикладіть тексти контрольних робіт, тестові завдання, питання для усного заліку та інші контрольно-вимірювальні матеріали.
  7. У розділі «Навчально-методичні засоби навчання» перерахуйте всі ті посібники, якими ви збираєтеся користуватися. У першу чергу це підручник. Але в цей розділ входять також додаткова література, атласи, карти, робочі зошити і т.п. Назви посібників візьміть з переліку, затвердженого Міністерством освіти Росії. Оформіть список у відповідності зі стандартами для бібліографічних покажчиків. У цьому ж розділі вкажіть наочні посібники, комп’ютерні програми, необхідні для вивчення курсу. Список посібників можна розділити на три частини. Окремо можна скласти список основної та додаткової літератури, дидактичного матеріалу і технічних засобів навчання.