Як написати програму з курсу

Як написати програму з курсу

Будь-яка програма — це документ і методика реалізації курсу. Для його написання вам доведеться актуалізувати всі свої знання, зібрати всі напрацювання. По суті, це аналітична і синтетична робота одночасно, яка узагальнює свій власний досвід, виражає його в новому баченні курсу.

Вам знадобиться

Методичні матеріали з курсу, Примірна програма, федеральні і регіональні вимоги до змісту освіти, додаткова література по предмету курсу.

Інструкція

  1. Ознайомтеся зі змістом примірних програм курсу, з федеральним компонентом Державного стандарту освіти. Зіставте зміст і виберіть доповнення відповідно до вимог регіонального стандарту, що стосуються вашого курсу.
  2. Напишіть пояснювальну записку. У ній відобразіть цілі і завдання курсу, відмітні особливості програми; терміни її реалізації. Опишіть форми і методи, технології навчання, використовувані способи перевірки і оцінки результатів навчання за програмою; обгрунтуйте вибір навчальних посібників. Пояснювальна записка повинна бути лаконічною.
  3. Напишіть плановані результати навчання, виділіть їх в окремий розділ. Опишіть, які будуть особистісні, метапредметние і предметні результати для учнів. Наведіть показники і критерії оцінювання знань за курсом, вкажіть систему оцінювання.
  4. Опишіть в наступному розділі, яким буде навчально-методичне та матеріально-технічне забезпе-ня створюваної програми. Тут повинні бути описані форми і види навчальних занять, основні лінії самостійної роботи учнів вдома, навчально-методичне забезпечення, перелік необхідного матеріально-технічного оснащення. Включіть в цей розділ основну і додаткову навчальну літературу, наочний матеріал, обладнання та прилади, необхідні для реалізації програми.
  5. Складіть зміст навчального курсу за роками навчання. Дотримуйтеся схеми: мета, предметні завдання, педагогічні завдання, дії учнів, педагогічні дії. Далі опишіть зміст кожної теми із зазначенням мети, планованих результатів за підсумками навчання теми, навчально-методичне забезпечення, система самостійної роботи учнів. Оформіть навчально-тематичний план у вигляді таблиці.
  6. Оформіть титульний лист. У ньому відобразіть повне найменування навчального закладу відповідно до ліцензії та статутом; де, коли і ким затверджено програму; найменування курсу; вказівки на приналежність програми до будь-якої ступіні, рівнем освіти, термін реалізації даної програми; вказівку примірної програми на основі якої розроблена робоча навчальна програма, і її авторів; П.І.Б. укладача програми; рік складання програми.